Zo geef je Windows 10 een fris uiterlijk

© PXimport

Zo geef je Windows 10 een fris uiterlijk

Geplaatst: 10 november 2021 - 11:38

Aangepast: 14 december 2022 - 12:47

Dennis Gandasoebrata

Windows 10 gaat alweer een tijdje mee en dan gaan die inmiddels overbekende achtergronden en pictogrammen je misschien wat vervelen. We geven Windows 10 daarom een fris uiterlijk en delen de werkomgeving naar onze voorkeur in. Aan de slag!

Zoals ongetwijfeld bekend is, is Windows 11 inmiddels gelanceerd. Die opvolger biedt een opgefrist uiterlijk en een frisse werkomgeving. Dat biedt perspectief, maar je hoeft niet per se over te stappen om te genieten van je eigen nieuwe Windows-look …

Wisselende achtergrond

Ben je uitgekeken op de achtergrond van het bureaublad? Zorg voor een roterende achtergrond, zodat je meerdere achtergronden kunt inzetten. Maak eerst een map met de afbeeldingen die je wilt inzetten. Zorg voor de hoogst mogelijke resolutie van de bestanden. Open het instellingenvenster: in het Startmenu klik je op het tandwiel, of gebruik de toetscombinatie Windows-toets+I. Kies nu voor Persoonlijke instellingen. Kies Achtergrond en selecteer Diavoorstelling bij Achtergrond. Klik op Bladeren en wijs de zojuist gemaakte map aan. Bij Afbeelding wijzigen elke geef je aan hoe snel de afbeeldingen elkaar moeten opvolgen. Dit kan elk uur zijn, maar ook dagelijks.

Windows biedt de mogelijkheid om de functie uit te schakelen zodra je een laptop gebruikt op accustroom. Wil je dat ook dan de achtergronden blijven roteren, dan zet je de schuif op Aan bij Diavoorstelling zelfs uitvoeren als de batterij in gebruik is. De achtergronden worden standaard getoond op alfabetische volgorde, tenzij je dit uitschakelt via de optie Willekeurige volgorde. Kies tot slot hoe de afbeeldingen moeten worden getoond, bijvoorbeeld schermvullend of verspreid over meerdere schermen.

Bureaubladpictogrammen

Standaard bevat het bureaublad het pictogram van de Prullenbak, maar je kunt extra systeempictogrammen tonen. Bijvoorbeeld voor het netwerk of een snelkoppeling naar de gebruikersmappen. In de sectie Persoonlijke instellingen van het instellingenvenster kies je voor Thema’s en klik je op Instellingen voor bureaubladpictogrammen. Plaats vinkjes naast de pictogrammen die je voortaan wilt zien. Ben je uitgekeken op de standaardpictogrammen, dan kun je alternatieve icoontjes kiezen via de knop Ander pictogram.

Niet meer synchroniseren

Vergrendelingsscherm

Zorg meteen voor een eigen achtergrond die wordt getoond zodra je de computer vergrendelt. In het instellingenvenster kies je voor Persoonlijke instellingen en klik je op Vergrendelingsscherm. Kies bij Achtergrond voor Afbeelding en selecteer de gewenste plaat. Eerder las je over de mogelijkheid om de bureaubladachtergrond af te laten wisselen. Die mogelijkheid is ook beschikbaar op het vergrendelingsscherm. Kies voor Diavoorstelling. Het vergrendelingsscherm biedt ook ruimte voor extra informatie, zoals het weer en items in de agenda. Selecteer wat je wilt tonen, bij Kies welke apps de snelle status op het vergrendelingsscherm weergeven.

© PXimport

Beter zichtbaar

Behoefte aan een iets groter – en daarmee duidelijker – lettertype? In het instellingenvenster kies je voor Systeem, Beeldscherm. Bij Schaal en lay-out geef je bij De grootte van tekst, apps en andere items wijzigen aan hoe groot de letters moeten worden getoond. Windows zelf geeft altijd een aanbevolen waarde aan, bijvoorbeeld 150%

Sinds Windows XP maakt het besturingssysteem gebruik van ClearType om letters vloeiender te tonen. ClearType rondt de hoeken af en maakt de overgangen zachter. Wist je dat je ClearType aan je eigen wensen kunt aanpassen of zelfs helemaal kunt uitschakelen als je hieraan geen behoefte hebt? In het instellingenvenster typ je Cleartype. Kies voor ClearType-tekst aanpassen. Volg de stappen van de wizard om de beste ClearType-modus te kiezen of de optie volledig uit te schakelen.

© PXimport

Taakbalk

In opvolger Windows 11 is de taakbalk onder handen genomen, maar gelukkig heb je in Windows 10 ook de nodige mogelijkheden. Kies in het instellingenvenster voor Persoonlijke instellingen / Taakbalk. Zo kun je de taakbalk automatisch laten verdwijnen zodra je deze niet meer nodig hebt. Zet de schuif op Aan bij De taakbalk automatisch verbergen in de bureaubladmodus. Ook is het mogelijk om deze flink compacter te maken dan de standaardweergave, via de optie Kleine taakbalkknoppen gebruiken.

Hoewel de taakbalk standaard onderin het scherm wordt getoond, is dat niet vereist. Zo kun je de taakbalk bijvoorbeeld ook links of boven in het scherm tonen. Kies de gewenste plek bij de optie Locatie van taakbalk op het scherm.

Bepaal hierna meteen welke pictogrammen een plaatsje mogen krijgen in het systeemvak (het gedeelte naast de klok in de Windows-taakbalk). Ga in het instellingenvenster naar Systeem, Meldingen en acties. Selecteer bij Meldingen van deze afzenders ontvangen welke apps een melding mogen tonen. Klik op een app om te bepalen of deze een melding als banner mag tonen en een melding in het actiecentrum van de taakbalk mag plaatsen.

© PXimport

WindowBlinds

Voor een verregaande controle over het uiterlijk van Windows, schakelen we de hulp van externe software in. We maken gebruik van WindowBlinds, een programma van Stardock dat al heel wat jaren meegaat. Je vindt de nieuwste versie via www.tiny.cc/winblind. Een 30-daagse proefversie is beschikbaar; hierna betaal je circa 11 euro voor de volledige licentie.

Eenmaal geïnstalleerd, vind je in het hoofdvenster verschillende onderdelen. In de sectie Style kun je het thema kiezen. Er worden meerdere thema’s getoond: zo kun je onder meer het uiterlijk van Windows 7 kiezen en het Windows Vista-thema activeren. Selecteer eerst de gewenste stijl. Vervolgens kun je deze direct toepassen (Apply style to desktop), maar ook eerst de instellingen verder aanpassen. Kies voor Modify style. Het venster breidt zich uit. Bovenin vind je de secties die je kunt veranderen: Colours, Transparancy, Textures en Fonts.

In de eerste sectie kies je de steunkleuren als je niet tevreden bent met de kleuren uit het thema. Geef bij Transparancy aan in hoeverre de menu’s doorzichtig moeten worden getoond. Je bepaalt dit per onderdeel: zo kun je onder meer het Startmenu, de Windows-taakbalk, de vensters en de contextmenu’s onder handen nemen.

Open nu de sectie Textures. Geef hier aan welke achtergrond moet worden gebruikt in de titelbalken. Tot slot open je Fonts. Hier kun je aangeven hoe groot het lettertype van het thema moet zijn. Bovendien kun je het standaardlettertype vervangen door een alternatief font.

Wil je nóg meer controle, klik dan op Change individual style fonts en geef per substijl het gewenste lettertype op. Bevestig met een klik op Save font change. Om terug te keren naar de oorspronkelijke instellingen: kies Recover original. Ben je tevreden over de aanpassingen? Ga naar het hoofdvenster Style en klik op Manage presets. Kies Save current colour & texture as preset. Zo kun je het aangepaste thema in de toekomst weer snel aanroepen.

© PXimport

Meer thema’s

Achtergrond en uitzonderingen

De volgende sectie (links in het venster van WindowBlinds) is Wallpaper. Ten opzichte van de eerder besproken instellingen voor achtergronden in Windows zelf, biedt WindowBlinds nauwelijks extra functies. In deze sectie kies je de achtergrond.

Prettig is de mogelijkheid om in het geval van een wisselende achtergrond aan te geven op welke momenten de achtergrond moet worden vernieuwd. Kies Settings en klik op Random wallpaper settings. Kies nu bijvoorbeeld voor Change my wallpaper on a Monday morning, om aan te geven dat de achtergrond elke maandagochtend mag worden vervangen.

Klik hierna door naar de sectie Settings. Dit onderdeel is interessant voor het maken van uitzonderingen. Zo kun je hier opgeven dat voor de Windows-taakbalk en het Startmenu een andere stijl dan het gekozen thema moet worden gebruikt (Use the taskbar and startmenu from this style). Ook kun je het formaat van de taakbalk loskoppelen van het standaardformaat dat hoort bij de stijl (The taskbar should be sized as follows).

Bovendien kun je in hetzelfde venster aangeven wat er moet gebeuren als je dubbelklikt op een titelbalk. Normaal gesproken vergroot je hiermee het venster tot maximale grootte (en bij een volgende dubbelklik weer naar de oorspronkelijke afmetingen). Je kunt een alternatieve actie opgeven, bijvoorbeeld het minimaliseren van het venster (Minimize Window) of het verkleinen tot pictogram in het systeemvak naast de klok (Send to tray).

De optie eronder – Action to take when right clicking on a titlebar – bepaalt wat er gebeurt bij een rechtermuisklik. Kies bijvoorbeeld voor Send to bottom om het venster achter alle andere vensters te plaatsen.

© PXimport

Geavanceerd

Wil je specifieke apps uitsluiten van een aangepast uiterlijk? Standaard gebeurt dit al bij sommige browsers, waaronder Chrome. Je kunt apps uitsluiten via de sectie Settings, Per application. Klik op de knop Add en wijs het programma aan dat geen aangepast uiterlijk mag krijgen. Voortaan blijven de geselecteerde apps hun eigen uiterlijk gebruiken.

© PXimport

Startmenu

Het Startmenu is een van de belangrijkste menu’s van Windows, dus zorgen we ervoor dat het volledig aan onze wensen is aangepast. We maken gebruik van Open-Shell-Menu, een programma waarmee je het Startmenu kunt verbeteren en dat je bovendien gratis mag gebruiken. Je vindt het via www.tiny.cc/open-shell.

Het hoofvenster is opgebouwd uit een aantal tabbladen. Op de tab Start Menu Style kies je het gewenste Startmenu. Kies voor Classic style als je graag gebruikmaakt van het Startmenu uit Windows 9x, bestaande uit één overzichtelijke kolom die uitklapt met subsecties. De optie Classic with two columns activeert het Startmenu met een tweede kolom, zoals ook bekend uit Windows 10.

De laatste optie Windows 7 style vervangt het huidige Startmenu door het geliefde Windows 7-uiterlijk. Via de tweede sectie van het programma kun je de Startknop onder handen nemen. Zo kun je kiezen voor de klassieke, vierkante Startknop, maar ook een eigen afbeelding gebruiken. Kies Custom en klik op Pick image. Gebruik hiervoor een bmp- of png-afbeelding.

© PXimport

Verdere instellingen

Standaard toont Open-Shell-Menu een beknopte set van opties. Wij nemen hiermee geen genoegen: plaats een vinkje bij Show all settings, zodat alle tabbladen verschijnen. Open hierna de tab Customize Start Menu. Via deze tab geef je aan welke onderdelen in het Startmenu moeten worden getoond en bepaal je zelf de indeling.

Zo kun de menu-opties binnen de lijst naar boven en beneden slepen. In de kolom Display bepaal je bovendien of het menu-item als aanklikbare link of juist als menu moet worden getoond. Open hierna de tab General Behavior, waarop je algemene instellingen vindt. Hier kun je onder meer de snelheid bepalen waarmee het menu wordt geopend (standaard is dit 400 milliseconden), kun je drag-&-drop (slepen en neerzetten) activeren en kun je aangeven of er meerdere kolommen in submenu’s mogen worden getoond.

Hierna openen we de tab Skin, waar je het uiterlijk van het Startmenu kunt bepalen. Bij Skin options geef je aan welke onderdelen van de skin moeten worden toegepast op het menu. Kies bijvoorbeeld voor Large font voor een groter lettertype of Show user picture om de gebruikersafbeelding in het menu te tonen. Je kunt altijd terugkeren naar de beginwaarden via een klik op Reset skin. Heb je een skin aangepast? Je kunt de skin opslaan als xml-bestand. Voordeel hiervan is dat je dezelfde skin bij een herinstallatie eenvoudig opnieuw kunt gebruiken, maar ook dezelfde skin kunt toepassen op meerdere computers. Klik op Backup en kies Save to XML File. Je kunt de skin later weer opvragen door te kiezen voor Backup, Load from XML File.

© PXimport

Start hier

© PXimport

Achtergrond XL

Gebruik je meerdere beeldschermen? Met wat hulp van buitenaf heb je meer controle over de achtergronden, bijvoorbeeld als je een profiel wilt maken voor werk en een ander profiel voor privé-gebruik. Met Incredible Desktop Wallpaper maak je meerdere profielen waartussen je eenvoudig kunt schakelen. Kies voor Toestaan dat DisplayFusion het bureaublad beheert. Maak vervolgens een nieuw profiel aan bij de sectie Bureaubladachtergrond profiel.

Heb je een foto met veel detail en meerdere beeldschermen waarover je de achtergrond kunt spreiden? Bij Achtergrondmodus kies je voor Achtergrond spreiden over alle beeldschermen. Kies de gewenste afbeelding bij Bureaubladachtergrondbron. Klik op Wijzigen.

Je ziet het resultaat meteen bij Bureaubladachtergrond voorbeeld. Bovendien kun je voor elk beeldscherm een unieke afbeelding kiezen: handig als je de beeldschermen onderling uit elkaar wilt houden. Kies bij Achtergrondmodus voor Verschillende achtergronden per scherm. Overigens kun je via het programma ook op zoek gaan naar nieuwe achtergronden van verschillende bronnen. Zo biedt NASA ruimtefoto’s aan, maar kun je ook achtergronden binnenhalen van Reddit of Instagram.

© CIDimport

Deel dit artikel
Reageer op dit artikel
Voeg toe aan favorieten
ID.nl logo

ID.nl, onderdeel van Reshift BV, is in 2022 gestart en uitgegroeid tot de meest toonaangevende en complete consumentensite van Nederland. Het doel van ID.nl is om de consument te helpen met alle technologie die hoort bij het dagelijks leven: van smart-health-meters tot e-bikes, van warmtepompen tot zonnepanelen - en alles daar tussenin!

Duidelijk, betrouwbaar en onafhankelijk: ID.nl maakt moeilijke dingen makkelijk.

Contact

ID.nl

Nijverheidsweg 18

2031 CP Haarlem

info@id.nl

Telefoon: 023-5430000