Windows 10-register aanpassen: 15 tips

© PXimport

Windows 10-register aanpassen: 15 tips

Geplaatst: 27 mei 2020 - 02:13

Aangepast: 25 november 2022 - 10:24

Dennis Gandasoebrata

Het register in Windows 10 vormt een belangrijk onderdeel en bevat een flink deel van de instellingen van het besturingssysteem. Het Windows 10-register aanpassen ‘eng’? Helemaal niet! We maken kennis met de register-editor en leggen uit hoe je ermee aan de slag gaat om het maximale uit Windows 10 te halen.

Windows slaat een groot deel van de instellingen op in het register. Je kunt het register zien als een centrale database van Windows, die slim is ingedeeld en voor verschillende onderdelen de instellingen bewaart: Windows zelf, geïnstalleerde programma’s, aangesloten apparaten en voor de onderdelen in de computer zelf. Je kunt het register eenvoudig zien en bewerken met behulp van de Register-editor. Open dit programma voordat je verder leest. In het Startmenu typ je Register-editor. Het programma wordt geopend.

Elke instelling binnen het register is ondergebracht in een hoofdsleutel. Windows 10 telt zes van zulke sleutels. Vergelijk dit met de mappen in Windows Verkenner. Je vindt de hoofdsleutels links in het venster van de Register-editor. Elke hoofdsleutel kent meerdere subsleutels. Vergelijk dit met submappen in Verkenner.

Klik op een (sub)sleutel om de bijbehorende registerwaarde te zien. Voor elke registerwaarde is een instelling beschikbaar. De waarde hiervan vind je in het venster rechts. Door op een registerwaarde te dubbelklikken, kun je deze aanpassen.

Hoewel het register sinds Windows 95 grotendeels gelijk is gebleven, bestaan er wel degelijk verschillen tussen de Windows-versies onderling. Elk jaar verschijnen er twee updates voor Windows 10. Mogelijk bestaan er verschillen tussen deze versies. Houd hiermee rekening, vooral als een registertruc uit dit artikel niet werkt.

 

© PXimport

Foutjes ongedaan maken

Als we aan de slag gaan met het register, is het belangrijk dat je eventuele problemen kunt oplossen door de veranderingen terug te draaien. In tegenstelling tot veel andere programma’s, kent de Register-editor niet de mogelijkheid om een aanpassing ongedaan te maken. Dit betekent dat alle aanpassingen direct worden verwerkt.

De Register-editor kent wel een functie om het hele register of een deel ervan te exporteren naar een bestand. Dit bestand wordt een registerbestand genoemd, en je herkent het aan de bestandsextensie REG. Maak je een fout of ben je niet tevreden over het resultaat van je aanpassing, dan hoef je de sleutel niet handmatig te ‘repareren’, maar kun je op het eerder gemaakte registerbestand dubbelklikken om de sleutel te overschrijven met de originele sleutel. Een alternatief is om het bestand te laden via Bestand, Importeren.

Voordat je dus een sleutel aanpast, klik je er eerst even op met de rechtermuisknop. Kies Exporteren. Geef de sleutel een goede naam en controleer in het vak Exportbereik of de optie Geselecteerde subsleutel is geactiveerd. Klik op Opslaan. Hierna verander je de betreffende sleutel. Nu je weet hoe het register globaal werkt, kijken we verder naar de mogelijkheden.

 

© PXimport

1. Snel zoeken

Wie regelmatig met het register in de weer is, kan niet om de handige zoekfunctie heen. Je vindt deze via Bewerken, Zoeken. Of gebruik de toetsencombinatie Ctrl+F. Geef de zoekterm op in het bovenste vak. In de sectie In bepaal je of er binnen sleutels, waarden of gegevens moet worden gezocht. Zorg dat alle drie vakjes zijn aangevinkt. Wil je zoeken in de volledige tekenreeks, dan plaats je een vinkje bij Hele tekenreeks. Klik tot slot op Volgende zoeken.

2. Meer met rechtermuisknop

Plaats in het menu van de rechtermuisknop je favoriete programma’s. Zo hoef je voortaan slechts met rechts op het bureaublad te klikken en kun je bijvoorbeeld snel Word of Paint openen. Open de sleutel HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shell en kies Bewerken, Nieuw, Sleutel. Geef deze de naam van het programma dat je in het menu wilt plaatsen, bijvoorbeeld Kladblok.

Klik op deze sleutel en kies Nieuw, Sleutel. Geef deze de naam command. Dubbelklik erop en geef bij Waardegegevens het pad en de programmanaam op van het programma (bijvoorbeeld C:\Windows\System32\Notepad.exe). Bevestig met een klik op OK. Klik nu met rechts op het bureaublad: je programma is zichtbaar.

 

© PXimport

3. Schudden uitschakelen

Door een vensterbalk met de muisaanwijzer vast te pakken en het venster naar links en rechts te bewegen (te ‘schudden’), worden alle andere geopende vensters geminimaliseerd. Geen behoefte aan deze functie? Open de sleutel HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced en kies Bewerken, Nieuw, DWORD-waarde. Deze noem je DisallowShaking. Dubbelklik op de waarde en typ een 1 bij Waardegegevens. Klik op OK. De functie is nu uitgeschakeld.

4. Toevoegen aan favorieten

Prettig is de mogelijkheid van de Register-editor om locaties die je vaak gebruikt toe te voegen aan een favorietenlijst. Selecteer de sleutel die je wilt opslaan. Kies vervolgens voor Favorieten, Toevoegen aan favorieten. Om de lijst later eventueel op te schonen, kies je Favorieten, Verwijderen uit favorieten.

5. OneDrive verwijderen uit Windows 10

Maak je geen gebruik van OneDrive en stoor je je aan het pictogram dat desondanks zichtbaar blijft in Verkenner? Weg ermee. Open de registersleutel HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}. In het rechtervenster dubbelklik je op System.IsPinnedToNameSpaceTree. In het vak Waardegegevens typ je 0. Klik op OK. Het pictogram van OneDrive is nu verdwenen in Verkenner.

Tip: kun je de lange cijferreeks niet eenvoudig vinden in het register, maak dan gebruik van de zoekfunctie en typ de eerste vier of vijf cijfers van de reeks in, en laat de Register-editor hier naar zoeken.

6. Mappen verbergen

Wilt je de standaardmappen zoals Documenten, Muziek en Downloads liever niet meer zien in Verkenner? Je kunt ze via het register verbergen. Open de sleutel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\<WAARDE>\PropertyBag. Vervang <WAARDE> door een van de volgende waarden, afhankelijk van de map die je wilt verbergen:

In het rechtervenster zie je de waarde ThisPCPolicy. Dubbelklik erop en verander de waarde in Hide. Klik op OK. De map is voortaan niet meer zichtbaar via de Verkenner.

7. Seconden in de taakbalk

Met deze truc zie je seconden voortaan ook in de systeemklok. Open de sleutel HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced. Kies Bewerken, Nieuw, DWORD-waarde en noem deze ShowSecondsInSystemClock. Dubbelklik erop en typ 1 in het vak Waardegegevens. Klik op OK en meld je opnieuw aan bij Windows. De seconden zijn voortaan zichtbaar.

&nbsp;

© PXimport

8. Logo vervangen

Als je de systeemeigenschappen oproept, vertelt Windows uit welke onderdelen de computer is opgebouwd. Ook wordt vaak een logo afgebeeld, bijvoorbeeld van de fabrikant van de computer. Dat kan persoonlijker, en wel door dit logo te vervangen door je eigen logo. Eerst maak je het eigen plaatje. Zorg ervoor dat deze een afmeting heeft van 120 bij 120 pixels.

Nadat je het bestand hebt bewaard, open je in het Windows-register de sleutel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OEMInformation. Klik met rechts op OEMInformation. Kies nu voor Nieuw, Tekenreekswaarde. Geef deze de naam Manufacturer. Klik weer met de rechtermuisknop op OEMInformation. Kies Nieuw, Tekenreekswaarde. Deze noem je Logo.

Dubbelklik op Logo en geef in het vak Waardegegevens het pad naar en de bestandsnaam van het zojuist gemaakte plaatje op. Klik op OK en verlaat het register. Voortaan prijkt je eigen logo in het systeemvenster.

9. Lijsten langer maken

Sommige programma’s bieden de mogelijkheid om snel recente items te openen: klik je bijvoorbeeld op de taakbalkknop van Word, dan zie je een lijst met 12 recent geopende documenten.

Kunnen we iets veranderen aan de limiet van 12 items per lijst? Jazeker. Open de sleutel HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced. Kies nu Bewerken, Nieuw, DWORD-waarde. De naam wordt JumpListItems_Maximum. Dubbelklik erop en geef bij Waardegegevens het nieuwe aantal op, bijvoorbeeld 17. Klik op OK en sluit het register af. De lijst kan voortaan meer items bevatten.

&nbsp;

© PXimport

10. Welke Windows-versie?

Wil je weten welke Windows-versie wordt gebruikt? Voeg de vermelding toe aan het bureaublad, zodat deze informatie altijd in beeld is. In het register navigeer je naar de sleutel HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop. In het venster rechts dubbelklik je op PaintDesktopVersion. Geef een 1 op in het vak Waardegegevens en klik op OK. Hierna meld je je af bij Windows en opnieuw aan. Het versienummer wordt voortaan netjes op het bureaublad getoond.

11. Naam in 'Over Windows' aanpassen

Heb je een computer overgenomen, dan bestaat de kans dat Windows in het venster Over Windows (dat je opent door in het Startmenu Winver te typen) een naam en bedrijfsnaam toont waar je niet tevreden mee bent. Deze gegevens kun je aanpassen via het register. Open de sleutel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion. Dubbelklik op RegisteredOwner en pas de naam aan.

Wil je de bedrijfsnaam aanpassen (of helemaal verwijderen), dan dubbelklik je op RegisteredOrganization.

&nbsp;

© PXimport

12. 'Openen met' opschonen

Soms kun je een bestand met meerdere programma’s openen. Klik met de rechtermuisknop op het bestand en kies voor Openen met. Ben je niet tevreden met de programma’s die hier worden getoond, bijvoorbeeld omdat het er te veel zijn? Open in het register dan de sleutel HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts.

Kies nu de bestandsextensies waarvoor je de bijbehorende programma’s wilt bewerken en open de subsleutel OpenWithList. In het rechtervenster zie je vervolgens een overzicht van de programma’s die met de geselecteerde extensie zijn geassocieerd. Wil je een programma niet meer zien, dan klik je erop met de rechtermuisknop en kies je Verwijderen.

13. Alfabetisch sorteren

Windows Verkenner sorteert je bestanden op een eigen manier. Heb je bijvoorbeeld een fotomap, dan verschijnt Foto_10 na Foto_9. Wil je in plaats hiervan dat er op alfabetische volgorde wordt gesorteerd? Ga naar de sleutel HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\Microsoft\Windows\Currentversion\Policies\Explorer. Kies Bewerken, Nieuw, DWORD-waarde en noem deze NoStrCmpLogical. Dubbelklik erop en geef 1 op in het vak Waardegegevens. Voortaan sorteert de Verkenner op alfabetisch volgorde.

14. 'Kopiëren naar' verwijderen

Geen behoefte aan de optie Kopiëren naar, die wordt getoond als je met de rechtermuisknop op een bestand klikt? Je kunt de optie via het register verwijderen. Ga naar de sleutel HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\Send To. Dubbelklik op Standaard (rechts in het venster) en zorg ervoor dat het vak Waardegegevens leeg is. Klik op OK. De optie Kopiëren naarverschijnt niet meer.

&nbsp;

© PXimport

15. Snel naar het juiste venster

Als je een programma hebt waarin meerdere vensters zijn geopend (bijvoorbeeld Word, waarbij je drie documenten tegelijkertijd hebt geopend), wordt een venstertje getoond met de drie documenten zodra je op de taakbalkknop van het programma klikt. Via het register kun je tot slot dit gedrag aanpassen, zodat voortaan automatisch het laatst actieve venster wordt geopend zodra je op de taakbalkknop klikt.

Handig als je meteen toegang wilt tot het laatste venster, in plaats van eerst het overzicht te zien van alle vensters. Ga naar de sleutel HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced. Kies Bewerken, Nieuw, DWORD-waarde en noem deze LastActiveClick. Dubbelklik erop en typ een 1 in het vak Waardegegevens. Tot zover een greep uit de opties van het register!

Deel dit artikel
Voeg toe aan favorieten
ID.nl logo

ID.nl, onderdeel van Reshift BV, is in 2022 gestart en uitgegroeid tot de meest toonaangevende en complete consumentensite van Nederland. Het doel van ID.nl is om de consument te helpen met alle technologie die hoort bij het dagelijks leven: van smart-health-meters tot e-bikes, van warmtepompen tot zonnepanelen - en alles daar tussenin!

Duidelijk, betrouwbaar en onafhankelijk: ID.nl maakt moeilijke dingen makkelijk.

Contact

ID.nl

Nijverheidsweg 18

2031 CP Haarlem

info@id.nl

Telefoon: 023-5430000