Meerdere vensters in Windows 11: houd altijd het overzicht

© PXimport

Meerdere vensters in Windows 11: houd altijd het overzicht

Desktops & monitoren

Geplaatst: 24 februari 2022 - 11:23

Aangepast: 14 december 2022 - 12:40

Dennis Gandasoebrata

Windows 11 biedt nieuwe manieren om je vensters te beheren. Dat komt goed uit in een tijd waarin je wellicht meerdere schermen op je bureau hebt of met hoge beeldschermresoluties werkt. Wij laten je zien hoe je meerdere vensters in Windows 11 optimaal beheert en kijken hoe je de vensters nog beter naar je hand zet.

De beginselen

Voor een optimaal beheer van vensters beginnen we met de basis: via de drie knoppen rechtsboven in elk programmavenster kun je de afmetingen van het venster aanpassen, bijvoorbeeld door een venster te minimaliseren, beeldvullend weer te geven of terug te brengen naar het oorspronkelijke formaat. Bovendien kun je schakelen tussen twee eerdere formaten door te dubbelklikken op de titelbalk van een programma. 

Klik je met de rechtermuisknop op de titelbalk van een programma, dan heb je toegang tot een menu met opties waarmee je het venster aanpast. Via Verplaatsen kun je het venster een nieuwe positie geven, via Vorig formaat herstel je het oorspronkelijke vensterformaat en via Formaat wijzigen geef je het formaat nieuwe afmetingen. Tot slot vind je in dit menu de vertrouwde opties Minimaliseren, Maximaliseren en Sluiten

In Windows 11 is het beheer van vensters flink uitgebreid. In Windows 11 wordt gebruikgemaakt van Snap Layouts (uitgelijnde indelingen): hiermee kun je vensters eenvoudiger indelen. Dat is handig, vooral in een tijd waarin de schermen steeds groter worden en de beeldschermresoluties toenemen.

© PXimport

Indeling uitlijnen

De knop Maximaliseren, die je rechtsboven in het programmavenster tegenkomt, heeft er in Windows 11 een extra functie bij gekregen: zodra je de muisaanwijzer op de knop plaatst, verschijnt een menu met uitgelijnde indelingen. Dit menu toont een aantal kant-en-klare vensterindelingen die je kunt selecteren. Klik op de positie binnen een vensterindeling waar je het geselecteerde venster naartoe wilt verplaatsen. Deze handeling herhaal je voor de andere vensters die je deel wilt laten uitmaken van het raster: plaats binnen die vensters eveneens de muisaanwijzer op de knop Maximaliseren en kies de gewenste positie van het venster. 

Je kunt de indeling op elk moment wijzigen: begin met een van de geplaatste vensters en kies hiervoor een andere indeling of andere positie binnen het raster. Je kunt ook de nieuwe toetsencombinatie Windows-toets+Z gebruiken.

In één keer openen

Heb je eenmaal een aantal vensterindelingen gemaakt, dan hoef je deze gelukkig niet altijd opnieuw samen te stellen nadat je de vensters hebt geminimaliseerd (bijvoorbeeld om een bestand op het bureaublad te openen). Windows onthoudt de groepsindelingen. 

Plaats de muisaanwijzer op de taakbalkknop van het venster dat je hebt geminimaliseerd. Er verschijnt nu niet alleen een miniatuurweergave van het geminimaliseerde venster, maar ook een set van meerdere miniatuurweergaven, beginnend met Groep. Klik op deze groep: Windows herstelt in één keer alle vensters volgens de eerder samengestelde indeling. 

In plaats van te klikken op de groep, kun je er ook met de rechtermuisknop op klikken. Kies nu tussen Groep herstellen, Groep minimaliseren of Groepsinstellingen. Via de laatste optie kun je de standaardinstellingen van vensters aanpassen. Hierover lees je meer verderop in dit artikel.

© PXimport

Gebruik verschillende bureaubladen in Windows 11 voor bijvoorbeeld je hobby, werk of privézaken

-

Meerdere bureaubladen

Werk je met meerdere vensters en zoek je naar een manier om ze beter te organiseren? Gebruik dan meerdere bureaubladen. Zo kun je een bureaublad indelen voor verschillende doeleinden, bijvoorbeeld voor een hobby, privézaken en je werk. Op elk bureaublad open je de vensters die je voor die taak nodig hebt. 

Op de taakbalk van Windows 11 vind je de knop Taakweergave (rechts van de startknop). Klik hierop en kies Nieuw bureaublad. Klik op het nieuwe bureaublad en open de vensters die je nodig hebt. Via dezelfde knop schakel je vervolgens tussen de verschillende bureaubladen. Je kunt meerdere bureaubladen aanmaken, telkens via een klik op Nieuw bureaublad.

Om het onderscheid te verbeteren, geef je elk bureaublad een eigen naam: klik op Bureaublad 1 en geef een nieuwe naam op, bijvoorbeeld Zakelijk. Klik met de rechtermuisknop op een virtueel bureaublad en kies Achtergrond kiezen om voor een beter onderscheid een eigen bureaubladachtergrond toe te wijzen.

Sneltoetsen

Als je meerdere bureaubladen gebruikt, kun je toetscombinaties inzetten om snel tussen de bureaubladen en bijbehorende vensters te schakelen. Druk op Windows-toets+Ctrl+Pijltje rechts of Pijltje links om te schakelen tussen geopende virtuele bureaubladen. Om het actieve bureaublad te sluiten, gebruik je de toetscombinatie Windows-toets+Ctrl+F4. Druk op Windows-toets+Ctrl+D om een nieuw virtueel bureaublad toe te voegen.

Voor een overzicht van alle bureaublad en de vensters druk je op de toetscombinatie Windows-toets+Tab. De verwante toetscombinatie Alt+Tab toont standaard alleen de vensters die bij het geopende bureaublad horen.

Wil je dat Alt+Tab juist alle vensters toont, ongeacht het geopende bureaublad? Open het Instellingenvenster (Windows-toets+I) en ga naar Systeem / Multitasking. In de sectie Bureaubladen kies je voor Op alle bureaubladen bij de optie Toon alle geopende vensters wanneer ik op Alt+Tab druk.

© PXimport

Organiseer vensters

De knop Taakweergave, die je ook gebruikt voor de virtuele bureaubladen, helpt je bij het organiseren van geopende vensters. Klik met de linkermuisknop op de knop (naast de startknop) voor een overzicht van alle geopende vensters. Zie je een venster waarmee je wilt werken en dat je direct aan een van de schermranden wilt vastmaken? Klik erop met de rechtermuisknop en kies Links vastmaken of Rechts vastmaken

Bovendien kun je het venster verplaatsen naar een ander virtueel bureaublad, als je dat gebruikt. Kies voor de optie Verplaatsen naar en selecteer het gewenste bureaublad. Heb je er nog geen, dan kies je hier voor Nieuw bureaublad. Wil je het venster gebruiken op alle bureaubladen, dan kies je voor Dit venster weergeven op alle bureaubladen.

Ook kun je hier kiezen voor de optie Vensters van deze app weergeven op alle bureaubladen. Hiermee kun je niet alleen het geselecteerde venster, maar alle vensters van hetzelfde type voortaan op alle bureaubladen tonen.

Alt+Tab

Heb je erg veel vensters geopend en wil je in één keer naar een specifiek venster schakelen? In plaats van op zoek te gaan tussen de geopende vensters, kun je snel een totaaloverzicht van alle geopende vensters opvragen. Druk op de toetscombinatie Alt+Tab. Het overzicht verschijnt.

Druk meerdere malen op Alt+Tab om te bladeren tussen de geopende vensters. Ook kun je Alt+Tab ingedrukt houden en met de muisaanwijzer het gewenste venster aanklikken. Bovendien kun je via deze weergave een venster direct sluiten zonder het eerst te hoeven openen: klik op het kruisje bij het venster dat je wilt sluiten. 

Via het Instellingenvenster (Windows-toets+I) bepaal je zelf hoe de functie verder werkt. Kies Systeem / Multitasking. Bij Alt+Tab kies je in het menu welke vensters moeten worden getoond. Kies Alleen vensters openen voor een weergave zonder geopende browsertabbladen

Ook kun je ervoor kiezen om de browsertabs wél te openen. Kies Vensters en alle tabbladen openen in Microsoft Edge. De middenweg kan ook, kies dan Vensters en vijf meest recente tabbladen in Microsoft Edge openen of Vensters den drie meest recente tabbladen in Microsoft Edge openen.

© PXimport

Wil je niet schudden met vensters om ze te sluiten? Dan schakel je deze functie uit

-

Vorige mapvensters

Als je vaak de Verkenner gebruikt voor het werken met bestanden en mappen, kun je ervoor zorgen dat geopende mapvensters ook verschijnen nadat je Windows 11 opnieuw hebt gestart. Handig, omdat je hiermee niet meer de eerdere vensters hoeft te herstellen. 

Open de Verkenner (tip: gebruik Windows-toets+E). Klik op de knop Meer informatie (herkenbaar aan de drie puntjes, rechtsboven in het venster). Kies Opties en open de tab Weergave. Plaats een vinkje bij Vorige mapvensters bij aanmelding herstellen. Klik op OK.

Multitasking-opties

De opties voor het werken met vensters hebben in Windows 11 een prominente plaats gekregen. Open het Instellingenvenster via het startmenu of gebruik de snelle toetscombinatie Windows-toets+I. Kies vervolgens voor Systeem en klik op Multitasking

In de sectie Vensters uitlijnen vind je de belangrijkste instellingen: klap deze sectie uit. Wil je helemaal niet dat Windows zich bemoeit met het organiseren van de vensters? Zet de schuif op Uit bij de optie Vensters uitlijnen. In het vervolg kun je de vensterafmetingen zelf aanpassen, versleep de vensteruiteinden naar het gewenste formaat. 

Er worden geen vensters meer vastgeklikt of automatisch uitgelijnd aan de schermrand. Ook bemoeit Windows zich niet meer met het wel of niet overlappen van vensters.

© PXimport

Vastklikken

Verplaats je een venster naar een van de randen van het beeldscherm, dan verschijnt aan de andere zijde van het venster een overzicht van de overige geopende vensters. Klik op een van de getoonde vensters om dit vervolgens naast het verplaatste venster te plaatsen. Stel je deze optie niet op prijs en wil je direct doorwerken met het oorspronkelijk verplaatste venster? Schakel de optie dan uit. 

In de sectie Vensters uitlijnen verwijder je het vinkje bij de optie Wanneer een venster wordt vastgemaakt, laten zien wat er daarnaast kan worden vastgemaakt. Ook na het uitschakelen van de optie kun je alsnog een ander venster op de vrijgekomen ruimte plaatsen: pak het tweede venster vast en verplaats dit naar de andere kant van het scherm. Het wordt nu door Windows alsnog netjes vastgemaakt aan het eerder vastgemaakte venster.

Meerdere schermen

Windows 11 bevat een paar handige verbeteringen voor wie vaak met een extern beeldscherm werkt. Koppel je een extern beeldscherm en open je meerdere vensters op dat scherm? Standaard worden de geopende vensters en de locaties voortaan onthouden. Koppel je het beeldscherm los en sluit je het op een later moment weer aan, dan worden de vensters automatisch hersteld naar de oorspronkelijke positie. 

Bovendien raak je in Windows 11 de vensters niet meer ‘kwijt’ zodra je een extern beeldscherm loskoppelt: Windows minimaliseert op dat moment alle geopende vensters van het externe beeldscherm naar de taakbalk, zodat je de toegang niet kwijtraakt en de vensters kunt verplaatsen naar een ander beeldscherm. 

Stel je deze intelligentie niet op prijs? Open het Instellingenvenster en kies Systeem / Beeldscherm. Klap de sectie Meerdere beeldschermen uit. Haal het vinkje weg bij de opties Vensterlocaties onthouden op basis van de verbinding met een monitor en Vensters minimaliseren als de verbinding met een beeldscherm wordt verbroken.

© PXimport

Ook met het toetsenbord kun je de vensters verdelen over een of meerdere bureaubladen

-

Niet meer uitlijnen

Je kunt in Windows 11 grote invloed uitoefenen op het venstergedrag. Zo is het niet verplicht om gebruik te maken van de functie Snap Layout en kun je de functie uitschakelen. In het Instellingenvenster kies je Systeem / Multitasking. Open de sectie Vensters uitlijnen en haal het vinkje weg bij de optie Uitgelijnde indelingen weergeven wanneer ik over de knop Maximaliseren van een venster ga

Bovendien kun je uitschakelen dat venstergroepen worden getoond als je de muis op een taakbalkknop plaatst. Deactiveer hiervoor de optie Uitlijningsindelingen weergeven waarvan de app deel uitmaakt wanneer ik de muisaanwijzer op de knoppen op de taakbalk plaats, wanneer ik op Alt+Tab druk en in de Taakweergave. Voortaan toont de knop van een venster alleen het betreffende venster.

Niet vastklikken

Vensters worden standaard automatisch vastgeklikt aan de rand van een scherm, wanneer je ze in die richting beweegt. Mogelijk wil je dit niet meer. Via het Instellingenvenster schakel je de optie uit. Ga naar de sectie Systeem / Multitasking. Klap Vensters uitlijnen uit. Haal het vinkje weg bij Wanneer ik een venster sleep, laat ik het uitlijnen zonder helemaal naar de rand van het scherm te slepen

Ook het meedenken van Windows op het gebied van vensterafmetingen kun je aan banden leggen. Om te voorkomen dat een vensterformaat automatisch wordt aangepast aan de ruimte op het scherm, haal je het vinkje weg bij Wanneer een venster wordt vastgemaakt, het formaat van het venster automatisch aanpassen aan de beschikbare ruimte. Verwijder tot slot het vinkje bij Als het formaat van een vastgemaakt venster wordt gewijzigd, het formaat van eventuele naastliggende vastgemaakte vensters ook wijzigen.

© PXimport

Vensters (even) weg

Heb je talloze vensters geopend en wil je ze allemaal minimaliseren, behalve het actieve venster? Druk eenvoudigweg op de toetscombinatie Windows-toets+Home. Druk nogmaals op dezelfde toetscombinatie om de geminimaliseerde vensters te herstellen. 

Wil je de vensters even uit het zicht hebben en heb je de luxe van meerdere beeldschermen? Met de toetscombinatie Windows-toets+Shift+Pijltje rechts en Pijltje links kun je het actieve venster snel verplaatsen naar het andere scherm en ook weer terughalen als je het venster nodig hebt. Handig!

Programma gemaximaliseerd openen

Stoort het je dat een programmavenster soms niet gemaximaliseerd (of in volledig scherm) wordt geopend, zodra je het programma start? Met een slimme truc kun je het programmavenster altijd gemaximaliseerd laten openen.

Maak een snelkoppeling naar het betreffende programma: klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en kies Nieuw / Snelkoppeling. Geef het pad en de programmanaam op en maak de snelkoppeling. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op de snelkoppeling en kies Eigenschappen. Op de tab Snelkoppeling zoek je naar de optie Uitvoeren. Kies hier uit het vervolgkeuzemenu voor Gemaximaliseerd. Klik op OK

Voortaan wordt het programma altijd geopend in een volledig scherm. Verplaats de snelkoppeling desgewenst naar het startmenu, zodat je er snel toegang toe hebt.

© PXimport

Pas een snelkoppeling aan om een programma altijd in een gemaximaliseerd venster te openen

-

Geen accentkleur

Standaard geeft Windows een accentkleur weer op titelbalken en vensterbalken. In de praktijk helpt dit om beter onderscheid te maken tussen actieve en inactieve vensters: een actief venster heeft een gekleurde titelbalk. Geef je de voorkeur aan een rustiger omgeving, overweeg dan om de accentkleuren uit te schakelen. 

Open het Instellingenvenster (Windows-toets+I) en ga naar Persoonlijke instellingen / Kleuren. Zet vervolgens de schuif op Uit bij Accentkleur weergeven op titelbalken en vensterranden. Vergelijk het resultaat: open een standaard Windows-venster zoals Kladblok en controleer of de vensterbalk kleurloos is. 

Wil je wél een kleur tonen, maar ben je niet tevreden over de huidige vensterkleur? Kies een aangepaste kleur in hetzelfde venster: kies bij Accentkleur voor Handmatig en kies een kleur uit het palet.

Altijd schuifbalken

Om meer ruimte te maken, heeft Windows 11 er een handje van om de schuifbalken in vensters te verbergen. Ze komen tevoorschijn wanneer je de muis richting de plaats van een schuifbalk beweegt. Je hoeft hiermee geen genoegen te nemen en kunt Windows de schuifbalken altijd laten tonen. 

Open het Instellingenvenster en ga naar de sectie Toegankelijkheid / Visuele effecten. Zet de schuif op Aan bij Altijd schuifbalken weergeven. In hetzelfde onderdeel vind je een aantal andere instellingen die het uiterlijk van een venster bepalen. Kies voor Transparantie-effecten om de achtergrond van vensters doorzichtig te maken als ze inactief zijn (en als de betreffende app dit ook ondersteunt). 

Heb je geen behoefte aan animaties van vensters, kun je in deze sectie bovendien de visuele effecten uitschakelen: zet de schuif op Uit bij Animatie-effecten.

© PXimport

PowerToys

Met de Microsoft PowerToys oefen je nog meer controle uit over de vensters in Windows 11. De PowerToys bestaan uit een set gratis hulpprogramma’s voor gevorderde gebruikers. Open de Microsoft Store via het startmenu en haal de nieuwste versie van PowerToys binnen. Voor uitgebreid vensterbeheer kun je FancyZones gebruiken, dat deel uitmaakt van de PowerToys.

Met FancyZones kun je zelf indelingen voor vensters maken en gebieden op het bureaublad aangeven waarnaar je een venster kunt slepen. Laat je het venster boven deze regio los, dan wordt het automatisch gevuld tot de eerder gemaakte ruimte binnen het grid. Zo kun je het scherm relatief snel vullen met de gewenste indelingen. Open de PowerToys via het startmenu en ga naar de sectie FancyZones. Zet de schuif op Aan bij FancyZones inschakelen.

Eerst gebruiken we de Lay-outeditor om de gewenste indeling te maken. Klik op Lay-outeditor starten. FancyZones toont een vijftal voorgedefinieerde indelingen, waaronder Kolommen, Rijen en Raster. Klik op een indeling om een voorbeeld te zien. Ben je tevreden over een indeling? Dubbelklik erop om deze te activeren.

© PXimport

Indeling bewerken

Je kunt een bestaande indeling ongewijzigd accepteren, maar in plaats daarvan ook een bestaande indeling bewerken. Klik op de knop Bewerken, herkenbaar aan een potlood naast de indeling die je als uitgangspunt wilt nemen. Vervolgens geef je het aantal venstergebieden aan (bij Aantal zones), de onderlinge afstand (Ruimte rond zones) en de afbakening (Afstand markeren). Bevestig met een klik op Opslaan

De eigen indeling wordt ondergebracht in de sectie Aangepast. Je kunt ook met een schone lei beginnen en een eigen indeling maken. Klik op de knop Nieuwe indeling maken. Geef de indeling een duidelijke naam en bepaal of je een horizontale of verticale, gestapelde indeling wilt maken (Raster) of dat je een indeling met overlappende zones wilt maken (Canvas). Klik op Maken. Vervolgens geef je de eerste zone de gewenste positie en bepaal je de afmetingen.

Klik hierna op het Plusteken om een nieuwe zone toe te voegen en hiervan positie en afmetingen vast te stellen. Herhaal deze stappen totdat je alle gewenste zones hebt gedefinieerd. Klik tot slot op Opslaan en toepassen. Je roept de indeling voortaan op via de sectie Aangepast.

© PXimport

Aan zone toekennen

Nadat je een indeling hebt gemaakt, kun je deze meteen gebruiken. Pak de titelbalk van een venster vast en houd tegelijkertijd de Shift-toets ingedrukt. De gekozen indeling verschijnt. Versleep nu het geselecteerde venster naar een van de beschikbare locaties binnen de indeling en laat het venster los. Herhaal deze stappen voor elk venster dat je aan de indeling van FancyZones wilt toekennen. 

Wil je – al dan niet tijdelijk – geen gebruikmaken van de eigen zones, dan druk je niet op de Shift-toets tijdens het verplaatsen van een venster. Je kunt nu gebruik maken van het ingebouwde Snap Layouts van Windows (zoals eerder in het artikel beschreven). Beide venstermanagers werken dus naast elkaar.

Zones gebruiken

In de vorige tips heb je gelezen dat FancyZones en Snap Layouts naast elkaar werken. In de praktijk betekent dit dat je met de toetscombinatie Windows-toets+Pijltje een venster snel naar een andere positie kunt verplaatsen op basis van vensterindelingen van Snap Layouts. Wil je liever dat de toetscombinatie Windows-toets+Pijltje een venster naar een zone van FancyZones verplaatst? In het instellingenvenster van FancyZones zet je de schuif op Aan bij de optie Windows Snap overschrijven. 

Nu kun je Windows-toets+Pijltje links en Windows-toets+Pijltje rechts gebruiken om het geselecteerde venster naar een andere zone te verplaatsen. De toetscombinatie Windows-toets+Pijltje omhoog en Windows-toets+Pijltje omlaag blijven ongewijzigd: gebruik deze toetscombinaties om het venster volgens de Snap Layouts te verplaatsen.

© PXimport

Met toetscombinaties verplaatst je vensters naar de indelingen van Fancy Zones en Snap Layouts

-

Tip 22: Venstergedrag

In de sectie Windows van het instellingenvenster van FancyZones vind je aanvullende instellingen voor het vensterbeheer. Klap de sectie Venstergedrag uit. Handig is de optie Het oorspronkelijke formaat van vensters herstellen wanneer de uitlijning ongedaan wordt gemaakt. Hiermee kun je een venster naar de originele afmetingen brengen, als je het niet meer in de zone-indeling wilt gebruiken. 

Wil je verduidelijken dat een venster wordt versleept, dan activeer je bovendien de optie Versleept venster doorzichtig maken. Verder kun je in dezelfde sectie aangeven wat er moet gebeuren met nieuwe vensters. Kies voor Nieuw gemaakte vensters naar hun laatst bekende zone verplaatsen als je vensters van hetzelfde programma automatisch wilt toekennen aan de eigen zone. 

Als je meerdere beeldschermen gebruikt en standaard alle vensters op het actieve beeldscherm wilt plaatsen, activeer je de optie Nieuw gemaakte vensters naar het huidige actieve beeldscherm verplaatsen.

Deel dit artikel
Reageer op dit artikel
Voeg toe aan favorieten
Wat vond je van dit artikel?

Aanbevolen voor jou

ID.nl logo

ID.nl, onderdeel van Reshift BV, is in 2022 gestart en uitgegroeid tot de meest toonaangevende en complete consumentensite van Nederland. Het doel van ID.nl is om de consument te helpen met alle technologie die hoort bij het dagelijks leven: van smart-health-meters tot e-bikes, van warmtepompen tot zonnepanelen - en alles daar tussenin!

Duidelijk, betrouwbaar en onafhankelijk: ID.nl maakt moeilijke dingen makkelijk.

Contact

ID.nl

Nijverheidsweg 18

2031 CP Haarlem

info@id.nl

Telefoon: 023-5430000