Hier haal je je recht zonder hoge kosten

© amnaj

Hier haal je je recht zonder hoge kosten

Geplaatst: 26 maart 2024 - 09:02

José Mast

Naar de rechter stappen is een dure manier om een conflict op te lossen. Er zijn echter ook andere instanties die een (bindende) uitspraak doen of bemiddelen. Sommige zijn gratis, bij andere betaal je alleen klachtengeld. Voor heel veel soorten conflicten kun je zo een betaalbare oplossing vinden.

Ben je ontevreden over het verloop van je georganiseerde vakantie? Komt de aannemer die je verbouwing zou regelen zijn afspraken niet na? Of heb je last van lekkage omdat je verhuurder het dak niet heeft onderhouden? Dan wil je graag snel een oplossing.

Wat het probleem ook is, je moet altijd eerst proberen er samen uit te komen. Als je het aan de stok hebt met een bedrijf of organisatie is schriftelijk klagen het best. Dat kan in veel gevallen gewoon via e-mail. Kijk ook even op de website of de organisatie een klachtenprocedure heeft. Staat er veel op het spel, dan is een aangetekende brief een goede keuze.

Zet in de brief of mail wat je probleem is, welke oplossing je verwacht en wanneer. Geef hiervoor een redelijke termijn, bijvoorbeeld een aantal weken. Als het probleem dringend is, zoals een lekkage, is een kortere termijn redelijk.

Reageert de tegenpartij niet of ben je ontevreden over de geboden oplossing? Dan kun je het probleem voorleggen aan een instantie die een (bindende) uitspraak kan doen, zoals een geschillencommissie of huurcommissie. Of vraag om bemiddeling van een ombudsman.

Klagen aan de balie op het vliegveld

© Monkey Business

De Geschillencommissie

Heb je een klacht over een product of dienst, dan kun je in veel gevallen terecht bij De Geschillencommissie. Onder deze verzamelnaam vallen ruim 80 geschillencommissies voor verschillende branches, bijvoorbeeld reizen, energie en webshops. Maar ook voor een conflict met je notaris, makelaar, kinderdagverblijf, openbaarvervoerbedrijf of zorgverlener kun je bij een geschillencommissie terecht. Een voorwaarde is dat de aanbieder is aangesloten bij De Geschillencommissie – rechtstreeks of via een brancheorganisatie.

Je kunt je klacht online registreren bij De Geschillencommissie. Hiervoor betaal je klachtengeld, variërend van circa 25 tot ruim 150 euro. De Geschillencommissie onderzoekt de zaak en vraagt de tegenpartij om een standpunt. Er komt ook een zitting, waar beide partijen hun standpunt kunnen toelichten. Daarna doet De Geschillencommissie een bindende uitspraak. Beide partijen moeten zich daaraan houden. Hoger beroep is niet mogelijk.

De uitspraak kan bijvoorbeeld zijn dat je een schadevergoeding krijgt en dat je je klachtengeld terugkrijgt. Het kan ook zijn dat je deels in het gelijk wordt gesteld, dan krijg je maar een deel van het klachtengeld terug. Maar als je geen gelijk krijgt, ben je je klachtengeld kwijt. Ook als je vóór de zitting alsnog een schikking met de ondernemer treft, krijg je je klachtengeld niet terug.

Hier haal je je recht zonder hoge kosten-22449720

© Fizkes

Klachtinstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Heb je een klacht over een financiële dienstverlener, zoals een bank, verzekeraar, beleggingsinstelling of het Bureau Kredietregistratie (BKR)? Dan kun je na het doorlopen van de interne klachtenprocedure terecht bij het Kifid. Het Kifid kan bijvoorbeeld een uitspraak doen over de hoogte van de rente bij een doorlopend krediet, over juiste uitvoering van orders door een beleggingsinstelling en over een schadevergoeding voor slachtoffers van bankhelpdeskfraude. Het Kifid behandelt ook klachten over pensioenverzekeraars en premiepensioeninstellingen (PPI).

Je kunt je klacht online of per post indienen. Als beide partijen dat willen, is het advies van Kifid bindend. Kifid verzamelt informatie en kan ook een hoorzitting organiseren. Soms lost deze dienstverlening een klacht op door te bemiddelen. Voor consumenten is de behandeling van een klacht gratis.

Ombudsman en Geschillencommissie Pensioenen

Heb je een klacht over een pensioenfonds, dan kun je hiervoor terecht bij de Ombudsman Pensioenen of de Geschillencommissie Pensioenen. De Ombudsman bemiddelt, de Geschillencommissie doet (bindende) uitspraken. Of je een bindende of niet-bindende uitspraak wilt, kun je van tevoren zelf bepalen. Het voordeel van een bindende uitspraak is dat beide partijen zich eraan moeten houden. Het nadeel is dat je er niet tegen in beroep kunt gaan. Klagen bij de Ombudsman Pensioenen is gratis.

Vrouw met blessure aan voet bij de dokter

© Elnur Amikishiyev

Ombudsman en Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Heb je een probleem met je zorgverzekeraar, bijvoorbeeld omdat je een bepaalde behandeling niet vergoed krijgt, terwijl je wel voldoet aan de voorwaarden? Dan kun je dat kosteloos voorleggen aan de Ombudsman Zorgverzekeringen of de Geschillencommissie Zorgverzekeringen, beide onderdeel van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Je kunt je klacht online indienen of per post.

De Ombudsman Zorgverzekeringen is een bemiddelaar die 80 procent van de klachten tot een oplossing weet te brengen. Lukt dat niet of heb je geen behoefte aan bemiddeling, dan kun je terecht bij de Geschillencommissie Zorgverzekeringen.

De geschillencommissie onderzoekt de klacht en kan een hoorzitting houden. Daarna doet de geschillencommissie een uitspraak. Als beide partijen dat willen, geeft de commissie een bindend advies. Beide partijen moeten zich daaraan houden en er is geen hoger beroep mogelijk.

De Belastingdienst

© A - stock.adobe.com

Nationale ombudsman

Heb je een probleem met de overheid, zoals de Belastingdienst, het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) of het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)? Dan kun je terecht bij de Nationale ombudsman. Heb je een klacht over een gemeente, dan moet je eerst nagaan of er een gemeentelijke ombudsman in jouw gemeente actief is. Zo niet, dan kun je ook hiermee naar de Nationale ombudsman.

De Nationale ombudsman behandelt klachten over de manier waarop de overheid haar werk doet. Hij oordeelt niet alleen over klachten, maar helpt bijvoorbeeld ook met informatie, doorverwijzing of bemiddeling. Als de Nationale ombudsman een oordeel geeft, is dat bedoeld om de manier van werken van de overheid te verbeteren. Verwacht geen schadevergoeding en geen bindend advies. Het advies wordt wel bijna altijd opgevolgd. Je kunt je klacht doorgeven via een online formulier. Hulp van de Nationale ombudsman is altijd gratis.

Regenwater binnen opvangen lekkage

© Andrey Popov

Huurcommissie

De Huurcommissie helpt huurders die een probleem hebben met hun verhuurder, bijvoorbeeld over de hoogte van de huurprijs, servicekosten of achterstallig onderhoud. De huurcommissie geeft informatie, bemiddelt en doet indien nodig een bindende uitspraak.

Wil je een procedure starten, dan moet je het online klachtenformulier invullen dat bij jouw klacht hoort, bijvoorbeeld 'huurverlaging op grond van onderhoudsgebreken' of 'afrekening servicekosten'. Hiervoor moet je eerst met je DigiD inloggen op Mijn Huurcommissie. Ook betaal je vooraf 25 euro klachtengeld. Als je in het gelijk wordt gesteld, krijg je het klachtengeld terug.

Deel dit artikel
Voeg toe aan favorieten