Eerste Kamer zegt nee tegen ongericht aftappen

© CIDimport

Eerste Kamer zegt nee tegen ongericht aftappen

Geplaatst: 29 september 2014 - 12:42

Aangepast: 27 augustus 2022 - 00:34

Redactie ID.nl

Een meerderheid van de Eerste Kamer ziet niets in eventuele plannen om de Nederlandse geheime diensten de bevoegdheid te geven het internetverkeer ongericht af te tappen. Dat blijkt uit een motie van CDA-lid Hans Franken, mede ondertekend door Kamerleden van D66, GroenLinks, PvdA en SP.

De motie is een reactie op het Commissie Dessens-rapport, waarin aan het kabinet een wetswijziging wordt voorgesteld voor meer bevoegdheden aan de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) en Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

Waar nu internetverbindingen enkel gericht afgetapt mogen worden, stelt het rapport voor dat dit ook ongericht mag. Daardoor wordt er veel data tegelijk verzameld, ook van onschuldige burgers. Naderhand wordt dan gekeken of er bewijs tussen zit voor bijvoorbeeld eventuele terroristische aanslagen.

Ongekende schaal

Zo gaat het onder meer in de Verenigde Staten ook, waar volgens de motie "op ongekende schaal en op willekeurige en niet enige verdenking gebaseerde wijze communicatie en locatiegegevens van alle mensen op de wereld wordt verzameld, opgeslagen en geanalyseerd."

Met het oog op privacy en bescherming van persoongegevens stellen de partijen dat "de strijd tegen terrorisme op zichzelf niet een rechtvaardiging kan zijn voor niet-doelgerichte, geheime en soms zelfs illegale grootschalige observatie- en afluisterprogramma's."

Burgers beschermen

Mocht er een wetswijziging komen, dan moet die voldoen aan de Europese wetgeving en overeenkomen met de normen van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Er moet een juiste balans gevonden worden tussen veiligheidsmaatregelen en het recht op privacy, zo leest de motie.

Volgens de Kamerleden dient de regering burgers tevens te beschermen tegen onwettelijke observatie, zowel van de eigen inlichtingendiensten als die vanuit het buitenland. Ondanks dat het Commissie Dessens-rapport al is uitgebracht in december 2013, heeft het kabinet nog geen besluiten genomen.

Deel dit artikel
Voeg toe aan favorieten