Registeraanpassingen monitoren doe je zo

© PXimport

Registeraanpassingen monitoren doe je zo

Geplaatst: 25 mei 2022 - 05:38

Aangepast: 17 november 2022 - 08:55

Toon van Daele

In dit artikel hebben we het onder meer over de betrouwbaarheid van systeem en schijven, over netwerkclients en WMI-rapportages. Kortom: registeraanpassingen monitoren doe je zo!

In eerdere artikelen op onze website is al een aantal Windows-tools aan bod gekomen dat je kunt gebruiken voor allerlei vormen van monitoring, zoals Logboeken, Taakbeheer, Prestatiemeter en de auditfunctie. Er zijn er echter nog meer die zeker het vermelden waard zijn.

Een ervan is de module Broncontrole, die je via een link bij Taakbeheer op het tabblad Prestaties oproept. Deze monitort in realtime zowel het processor-, geheugen-, schijf- als het netwerkgebruik en toont je in detail welke processen voor welke activiteit verantwoordelijk zijn.

Ben je meer geïnteresseerd in hoe energie-efficiënt je systeem is, open dan de Opdrachtprompt als administrator en voer het commando powercfg /energy uit. Laat het proces één minuut ongestoord lopen, waarna je naar de map navigeert van waaruit je het commando had uitgevoerd en dubbelklikt op het bestand energy-report.html.

Het commando powercfg /batteryreport werkt op een vergelijkbare manier, maar verschaft uitgebreide informatie over het verbruik en de capaciteit van je laptop, via het bestand battery-report.html.

Systeemcontroles

Via de Prestatiemeter kun je ook controles uitvoeren die veel breder rapporteren. Aangemeld als administrator kun je bijvoorbeeld een systeemdiagnose opstarten: druk op Windows-toets+R en voer perfmon /report uit. Normaliter hoort die test na 60 seconden te stoppen, maar desnoods beëindig je die tool zelf.

Vervolgens voer je perfmon uit, selecteer je Systeem / System Diagnostics (Systeemdiagnose) en klik je op het icoontje met het groene boekje om het rapport te bekijken. Je kunt trouwens ook van hieruit zo’n systeemdiagnose opstarten, door te drukken de knop met de groene pijl.

Deze systeemdiagnose is natuurlijk wel gebaseerd op een zeer kort tijdsverloop, maar het is ook mogelijk over een veel langere periode op eventuele stabiliteitsproblemen te controleren. Dat doe je met het commando perfmon /rel (reliability). Dit levert een chronologisch rapport op met een stabiliteitsindex van 1 (zeer instabiel) tot 10 (zeer stabiel). Onder de grafiek zie je iconen die verwijzen naar belangrijke gebeurtenissen. Klik op een tijdstip en in het onderste deelvenster verschijnt extra uitleg.

Een duidelijk overzicht over een langere periode van de betrouwbaarheid van je systeem.

© PXimport

Bekijk van een langere periode of er eventueel stabiliteitsproblemen zijn in Windows

-

S.M.A.R.T

Vrijwel alle moderne schijven hebben de S.M.A.R.T-technologie ingebouwd (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology). Via allerlei sensoren monitort die voortdurend de (gezondheids)status van de schijf om potentieel dataverlies door een falende schijf te helpen voorkomen. Deze status kan via een hele reeks attributen worden gerapporteerd, zoals temperatuur, hoogte van de koppen en spin-uptijd.

Daar heb je een tool zoals Active@Disk Monitor voor nodig, gratis voor persoonlijk gebruik na registratie. Als het goed is, verschijnen in dit programma je lokale schijven en hoef je maar zo’n schijf te selecteren om via SMART Info de bijbehorende attributen te zien. Kort door de bocht komt het erop neer dat de actuele waarden in de kolom Value het best zo ver mogelijk uit de buurt blijven van de kritieke drempelwaarden in de kolom Threshold. Er zijn acht attributen die direct verband houden met de gezondheid van de schijf en die hebben ook allemaal een handige statusbalk.

Bij Preferences kun je onder meer de scanfrequentie instellen (standaard om de vijf minuten), aangeven dat de software automatisch met Windows moet opstarten en dat je de temperatuur continu in het Windows-systeemvak wilt zien. Op het tabblad Environment stel je de temperatuureenheid in en bij Notification Settings laat je zowel een pop-upnotificatie als een e-mail genereren bij een verdachte gezondheidsstatus. Voor deze laatste hoef je alleen de SMTP-instellingen en eventuele ID correct in te vullen. Met een Test-knop controleer je de verbinding. Met de Professional-versie (49,95 euro) kun je tevens schijven van andere netwerk-pc’s centraal monitoren.

Met Active@Disk Monitor kun je de status van je schijven op de achtergrond monitoren.

© PXimport

Netwatch

Onder meer vanuit het Taakbeheer van Windows en via een tool als Process Monitor kun je de netwerkactiviteit op je systeem volgen, maar wellicht wil je ook andere netwerkhosts controleren. Je kunt natuurlijk zelf een netwerkscan uitvoeren voor een overzicht van de aangesloten apparaten (inclusief adressen, actieve poorten en services), maar met het gratis netTools plan je zulke scans automatisch op gezette tijden.

Installeer netTools, start de app op en selecteer NetWatch. Vul het gewenste ip-adres, domein- of hostnaam in, stel het monitoringtype in (PING of een zelf in te stellen TCP Port of Service) en bevestig met Add. Klik met rechts op de toegevoegde host om het monitoren stop te zetten. Met de optie Reset verwijder je alle reeds verzamelde statistische informatie. Links, bij Device options kun je de scanfrequentie aanpassen. In het onderste venster krijg je een handig overzicht van de verzamelde data.

Je kunt je ook notificaties laten toesturen via Set alerts. Bij Events geef je vervolgens aan wanneer je een actie wilt laten uitvoeren, zoals bij pakketverlies of een trage responsetijd, en bij Actions bepaal je wat er moet gebeuren, bijvoorbeeld een pop-upnotificatie, een geluid of een e-mail. Voor deze laatste optie moet je bij Setup dan wel eerst een mailserver configureren.

Controleer of (een bepaalde poort of service van) een toestel nog wel snel genoeg reageert.

© PXimport

WinTools

Met netTools kun je ook allerlei gedetailleerde systeem- en hardware-informatie opvragen over andere Windows-toestellen in je netwerk. Daarvoor maakt de tool onder meer gebruik van WMI-query’s (Windows Management Instrumentation) en de kans is groot dat je hiervoor eerst wmienable.exe op die pc’s moet uitvoeren.

Wanneer je vervolgens WinTools opent, hoef je eigenlijk alleen maar bij Address het ip-adres of de hostnaam van het beoogde toestel in te vullen en eventueel ook de inloggegevens bij Username en Password. Dit kan trouwens ook het e-mailadres van een Microsoft-account zijn.

In het linkerdeelvenster zie je twee secties: General en Custom WMI queries. Beide bevatten allerlei onderdelen met interessante informatie over het toestel in kwestie. Je krijgt zo toegang tot bijvoorbeeld het register, logboeken, services enzovoort.

Met enige voorbereiding kun je op andere Windows-clients ook WMI-query’s uitvoeren.

© PXimport

Deel dit artikel
Voeg toe aan favorieten
ID.nl logo

ID.nl, onderdeel van Reshift BV, is in 2022 gestart en uitgegroeid tot de meest toonaangevende en complete consumentensite van Nederland. Het doel van ID.nl is om de consument te helpen met alle technologie die hoort bij het dagelijks leven: van smart-health-meters tot e-bikes, van warmtepompen tot zonnepanelen - en alles daar tussenin!

Duidelijk, betrouwbaar en onafhankelijk: ID.nl maakt moeilijke dingen makkelijk.

Contact

ID.nl

Nijverheidsweg 18

2031 CP Haarlem

info@id.nl

Telefoon: 023-5430000