Bewustwording voor het dragen van helm op Dag van de Fietshelm

© Halfpoint - stock.adobe.com

Bewustwording voor het dragen van helm op Dag van de Fietshelm

Geplaatst: 10 april 2024 - 08:14

Aangepast: 10 april 2024 - 08:15

Mark Gamble

Recente cijfers laten zien dat het aantal slachtoffers van fietsongelukken nog steeds stijgt. En hoewel het dragen van een fietshelm vaker gemeengoed wordt, zijn het vooral jongeren die zich daar niet bezig mee houden, terwijl zij zich juist ook steeds vaker op een snelle e-bike begeven.

Op de derde Dag van de Fietshelm wordt maar weer eens benadrukt hoe belangrijk het is om op een snelle fiets een (goede) fietshelm te dragen. Cijfers van het CBS laten namelijk zien dat het aantal verkeersongelukken met dodelijke afloop nog steeds toeneemt. Vooral onder jongeren tussen de 15 en 20 jaar en ouderen boven de 50 neem het aantal ongevallen met dood tot gevolg toe. Nederland is zelfs het enige land ter wereld waar meer mensen overlijden op de fiets dan in de auto.

Dag van de Helm

Om fietsers bewust te laten worden van het nut van het dragen van een fietshelm is de Dag van de Helm bedacht. Veilig Verkeer Nederland laat zien hoe zinnig het is om een fietshelm te dragen. Door het dragen van een helm neemt bijvoorbeeld de kans op een hersenletsel bij een fietsongeluk af met 36 procent. Door het hele land worden verschillende acties gehouden, bijvoorbeeld via voorlichting op scholen en ziekenhuizen, kortingen bij het aanschaffen van een fietshelm en allerlei andere activiteiten om jongeren maar ook ouderen bewust te maken van de gevaren van fietsen zonder helm.

Onderzoek onder jongeren

Een nieuw onderzoek van TeamAlert - dat eveneens vandaag is verschenen laat zien hoe jongeren zelf eigenlijk denken over de fietshelm. Daaruit blijkt dat er een duidelijke kloof is tussen het erkennen van de beschermende functie van een fietshelm en het daadwerkelijke gebruik ervan. De sociale norm voor het niet dragen van een helm belemmert dit: draagt niemand een helm, dan doe ik dat ook niet, is vaak de gedachte.

0

Powered by

logo

De helm wordt vaak geassocieerd  met negatieve connotaties zoals gênant en vooral geschikt voor jonge kinderen of ouderen. Toch blijkt uit het onderzoek dat het sentiment rondom fietshelmen niet alleen negatief is onder jongeren. Ze vinden het bijvoorbeeld wel een goed idee als iedereen een fietshelm zou dragen.

Sjoerd van Halem is onderzoeker bij TeamAlert. ”Het onderzoek laat zien dat er genoeg kansen zijn om het dragen van de fietshelm te stimuleren. Belangrijke aanknopingspunten zijn de elektrische fiets en het betrekken van jongeren vanaf een jonge leeftijd”, aldus van Halem

Deel dit artikel
Voeg toe aan favorieten