Internet thuis wordt vooral gebruikt voor school

© CIDimport

Internet thuis wordt vooral gebruikt voor school

Geplaatst: 15 juni 2006 - 11:06

Aangepast: 19 september 2022 - 13:04

Redactie

Bijna eenderde van de 10-14 jarigen komt op school niet of nauwelijks in aanraking met internet. Thuis daarentegen heeft 95% van de leerlingen toegang tot internet. Het is dan ook niet vreemd dat voor schooltaken leerlingen vaker thuis gebruikmaken van internet dan op school. Door gebruik te maken van internet vindt drie op de tien leerlingen dat ze betere schoolprestaties halen.

Internet thuis wordt vooral gebruikt voor school

Bijna eenderde van de 10-14 jarigen komt op school niet of nauwelijks in aanraking met internet. Thuis daarentegen heeft 95% van de leerlingen toegang tot internet. Het is dan ook niet vreemd dat voor schooltaken leerlingen vaker thuis gebruikmaken van internet dan op school. Door gebruik te maken van internet vindt drie op de tien leerlingen dat ze betere schoolprestaties halen. In het basisonderwijs krijgt 75% van de leerlingen uit groep 7 en 8 wel eens huiswerkopdrachten waarvoor ze thuis op internet gaan. Op de middelbare school stijgt dit percentage behoorlijk: 89% van de leerlingen in vmbo en 98% van de havo/vwo leerlingen. Internet gebruiken leerlingen bij het huiswerk vooral voor opzoeken van informatie. Zes van elke tien leerlingen vindt dat school daarbij goede tips geeft voor het zoeken van informatie. Havo/vwo leerlingen oordelen in vergelijking met leerlingen uit basisonderwijs en vmbo minder positief over de aanwijzingen die school geeft voor zoeken van informatie op internet: iets minder dan de helft maar (45%) is tevreden over de internettips van school. Verder geldt vooral voor havo/vwo leerlingen dat zij internet thuis ook gebruiken om samen met andere leerlingen aan opdrachten te werken (53%).

Leerlingen uit groep 7 van het basisonderwijs zitten thuis gemiddeld 9 uur per week op internet. Het gebruik van internet stijgt tot 14 uur per week voor leerlingen in het tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs. De meeste tijd op internet besteden leerlingen aan MSN, profielsites en games. Het gebruik van internet thuis voor schooltaken leidt volgens 90% van de leerlingen nauwelijks tot afraffelen van huiswerk. De meeste leerlingen vinden dan ook dat hun schoolprestaties niet lijden onder de tijd die ze op internet doorbrengen. Maar in het voortgezet onderwijs geeft 15% van de leerlingen aan dat het op school beter zou kunnen gaan als ze thuis minder op internet zouden zitten.
Wanneer leerlingen thuis op internet zijn, let 64% van de ouders meestal op hen. Op school wordt volgens 88% van de leerlingen op hen gelet als ze op internet bezig zijn. Naarmate leerlingen ouder zijn, voelen zij zich veiliger op internet. In het basisonderwijs geeft eenderde van de leerlingen aan zich niet veilig op internet te voelen. In het eerste jaar voortgezet onderwijs geldt dat nog voor 26% van de leerlingen en in het tweede jaar voortgezet onderwijs voelt 22% zich niet veilig op internet.

Deel dit artikel
Voeg toe aan favorieten
ID.nl logo

ID.nl, onderdeel van Reshift BV, is in 2022 gestart en uitgegroeid tot de meest toonaangevende en complete consumentensite van Nederland. Het doel van ID.nl is om de consument te helpen met alle technologie die hoort bij het dagelijks leven: van smart-health-meters tot e-bikes, van warmtepompen tot zonnepanelen - en alles daar tussenin!

Duidelijk, betrouwbaar en onafhankelijk: ID.nl maakt moeilijke dingen makkelijk.

Contact

ID.nl

Nijverheidsweg 18

2031 CP Haarlem

info@id.nl

Telefoon: 023-5430000