Pinterest heeft privacybeleid keurig op orde

© PXimport

Pinterest heeft privacybeleid keurig op orde

Desktops & monitoren

Geplaatst: 26 mei 2021 - 07:00

Aangepast: 17 november 2022 - 08:56

Redactie PCM

Per maand gebruiken 416 miljoen mensen Pinterest. Hoogste tijd dus om het privacybeleid van dit succesvolle platform onder de loep te nemen. Hoe verzamelt dit platform jouw gegevens en waarvoor?

Eerst nog even kort, wat is Pinterest precies? Zo’n 10 jaar geleden werd deze site bedacht, een online zoekmachine die helpt om creatieve ideeën te ontdekken en te bewaren. Op Pinterest staan afbeeldingen die door andere gebruikers op een eigen digitaal prikbord zijn ‘gepind’. Iedere opgeslagen afbeelding bevat daarbij een hyperlink naar de website waarvan de afbeelding afkomstig is. 

Bij het aanmaken van een Pinterest-account dient de gebruiker een aantal interesses op te geven, op basis waarvan Pinterest content toont. De content kan vervolgens worden gepind op een eigen prikbord. De getoonde afbeeldingen worden gepersonaliseerd aan de hand van gegevens die Pinterest verzamelt via de gebruiker zelf (bijvoorbeeld aan de hand van de afbeeldingen die de gebruiker pint) en derde partijen. 

Cookies op Pinterest

Om content te personaliseren, maakt Pinterest onder andere gebruik van personalisatie-cookies. Met deze cookies onthoudt Pinterest onder andere welke pins, borden en personen zijn bekeken. Op basis van de privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG) mogen persoonsgegevens alleen worden verwerkt als daar een van de in de wet genoemde grondslagen van toepassing is. 

Een voorbeeld van een wettelijke grondslag is het gerechtvaardigd belang. Pinterest beschrijft in zijn Privacybeleid dat het een gerechtvaardigd belang heeft bij het verwerken van persoonsgegevens in het kader van de personalisatiedoeleinden, omdat het ervoor zorgt dat Pinterest en de bijbehorende functies relevant zijn en bij de gebruiker passen.

Naast dat er door het plaatsen van cookies persoonsgegevens van gebruikers worden verwerkt en er aan de regels uit de AVG moet worden voldaan, geldt ook de Telecommunicatiewet. Op basis van de Telecommunicatiewet mogen cookies alleen met voorafgaande toestemming worden geplaatst, tenzij het gaat om functionele cookies of kwaliteits- of effectiviteitscookies met geringe privacygevolgen. 

© PXimport

Functionele cookies zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat een website goed functioneert, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat een gebruiker kan inloggen of taalkeuzes worden onthouden. Als de gegevens die door middel van cookies worden opgeslagen strikt noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat Pinterest een uitdrukkelijk door de gebruiker gevraagde dienst levert, zouden de cookies als functioneel kunnen worden aangemerkt en is toestemming niet vereist.

In het cookiebeleid wordt echter aangegeven dat de ‘personalisatie’-cookies ook worden gebruikt om adverteerders te helpen interessante advertenties aan de gebruiker te laten zien. Er gebeurt dan ook meer dan alleen wat strikt noodzakelijk is. Pinterest biedt de gebruiker in de accountomgeving van Pinterest dan ook de mogelijkheid om expliciete toestemming te geven voor het plaatsen van deze ‘personalisatie’-cookies.

Persoonsgegevens van kinderen

Een ander aspect dat terugkomt in het privacybeleid van Pinterest, is het verwerken van persoonsgegevens van kinderen. Pinterest mag niet worden gebruikt door kinderen onder de 13 jaar. Specifiek ten aanzien van Nederland vermeldt Pinterest dat het platform alleen kan worden gebruikt als de leeftijd is bereikt waarop volgens Nederlandse wet toestemming kunt gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens.

De AVG bepaalt dat kinderen met betrekking tot hun persoonsgegevens recht hebben op specifieke bescherming. Kinderen zijn zich namelijk minder bewust van de risico’s en mogelijke gevolgen van hun persoonsgegevens. De AVG kent daarom een specifieke bepaling die ziet op toestemming van kinderen voor het verwerken van hun persoonsgegevens. 

© PXimport

De persoonsgegevens van kinderen die jonger zijn dan 16 jaar, mogen alleen worden verwerkt met toestemming van de ouders/verzorgers. Lidstaten mogen zelf de leeftijd verlagen naar maximaal 13 jaar. Tussen de verschillende lidstaten bestaan hier dan ook verschillen in. Nederland houdt wel de leeftijd van 16 jaar aan.

Wanneer een partij persoonsgegevens verwerkt van kinderen, moet die partij zich ook inspannen om te controleren of de ouder of verzorger daadwerkelijk namens het kind toestemming heeft gegeven. Dit zal in de praktijk moeilijk zijn in te richten en een van de redenen van Pinterest kunnen zijn om de dienst niet in Nederland aan te bieden aan kinderen onder de 16 jaar. Hoe Pinterest verifieert of de bij aanmelding opgegeven leeftijd klopt, wordt niet uiteengezet.

Transparantie

De AVG bepaalt verder dat een privacybeleid ‘beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk’ moet zijn voor de lezers, zodat het duidelijk is wat er precies met persoonsgegevens wordt gedaan en met wie deze persoonsgegevens worden gedeeld. De informatie moet op een duidelijke wijze en in eenvoudige taal worden gecommuniceerd, zonder al te veel juridische termen. 

Door privacytoezichthouders wordt dan ook aangeraden om een gelaagde structuur te gebruiken, waardoor de lezer de mogelijkheid heeft om direct te navigeren naar een specifiek onderdeel van een privacybeleid.

Het privacybeleid van Pinterest is zeer duidelijk en overzichtelijk. Het privacybeleid start met een inhoudsopgave, waardoor de lezer direct naar de gewenste alinea kan doorklikken. De informatie uit het beleid is helder en bondig geformuleerd, waardoor de tekst prettig leesbaar is en op een laagdrempelige manier meer inzicht kan worden verkregen over de verwerking van persoonsgegevens. Op enkele plekken wordt doorverwezen naar andere pagina’s om aanvullende informatie te verkrijgen over een bepaald onderwerp, zonder dat dit afdoet aan het overzicht.

Conclusie

Opgesomd:

Pinterest is de afgelopen tien jaar enorm gegroeid en heeft wereldwijd miljoenen gebruikers. Als grote internationale speler heeft het (gelukkig) zichtbaar aandacht besteed aan zijn privacybeleid en ervoor gezorgd dat daarin ook de specifieke Nederlandse regels voor de omgang met persoonsgegevens in zijn verwerkt. Het document leest prettig en is overzichtelijk. 

Daarnaast heeft Pinterest ook waarborgen ingebouwd om geen persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar te verwerken en vraagt het om toestemming voor cookies die niet als ‘functioneel’ kunnen worden aangemerkt. Al met al: keurig!

Tekst: Lora Mourcous en Jacintha van Dorp (SOLV Advocaten)

Deel dit artikel
Reageer op dit artikel
Voeg toe aan favorieten
ID.nl logo

ID.nl, onderdeel van Reshift BV, is in 2022 gestart en uitgegroeid tot de meest toonaangevende en complete consumentensite van Nederland. Het doel van ID.nl is om de consument te helpen met alle technologie die hoort bij het dagelijks leven: van smart-health-meters tot e-bikes, van warmtepompen tot zonnepanelen - en alles daar tussenin!

Duidelijk, betrouwbaar en onafhankelijk: ID.nl maakt moeilijke dingen makkelijk.

Contact

ID.nl

Nijverheidsweg 18

2031 CP Haarlem

info@id.nl

Telefoon: 023-5430000