© PXimport

Thuisgroep maken in Windows 7

Geplaatst: 16 april 2012 - 12:07

Aangepast: 16 november 2022 - 09:23

Dennis Gandasoebrata

Met de komst van Windows 7 zijn thuisgroepen geïntroduceerd. Dankzij een thuisgroep kunt u relatief eenvoudig een volwassen thuisnetwerk opzetten. Uw computers met Windows 7 kunnen vervolgens bestanden uitwisselen, printers delen en media streamen. Op zich is het eenvoudig om een thuisgroep op te zetten, maar u hebt meer plezier van de functie als u deze naar uw hand zet.

1. Een thuisgroep maken

Een thuisgroep wordt automatisch gemaakt door Windows tijdens de installatie. Andere computers met Windows 7 merken de aanwezigheid van de thuisgroep automatisch op en zullen aanbieden om lid te worden. Is de thuisgroep niet gemaakt? Open het menu Start en kies Configuratiescherm. Typ thuisgroep in het zoekvak rechtsboven en druk op Enter. Klik op de knop Een thuisgroep maken. Windows maakt een thuisgroep aan en geeft het wachtwoord weer waarmee de andere computers toegang tot de thuisgroep krijgen. Laat dit venster geopend.

© PXimport

2. Computer toevoegen

Nu begint het fijne werk: andere computers toevoegen aan uw zojuist gemaakte thuisgroep. Zorg ervoor dat de hoofdcomputer - waarop u de thuisgroep hebt gemaakt - is ingeschakeld en niet in de slaapstand of stand-bymodus staat. Op de computer die u wilt toevoegen, opent u het Configuratiescherm. Typ thuisgroep in het zoekvak rechtsboven en druk op Enter. Windows 7 merkt dat er al een thuisgroep actief is en maakt hiervan melding. Klik op de knop Nu lid worden.

© PXimport

3. Items delen

Vervolgens geeft u aan welke onderdelen u binnen de thuisgroep wilt delen. Dit kan per computer verschillen. U kiest hierbij uit Afbeeldingen, Muziek, Video's en Documenten. Daarnaast kunt u de printer delen. In tegenstelling tot bij een netwerkprinter, is het bij een gedeelde printer via een thuisgroep noodzakelijk dat de computer waarop de printer is aangesloten, aan staat tijdens het afdrukken. Mogelijk wilt u nog andere mappen delen. In stap 5 van deze workshop geven we preciezer aan wat er gedeeld kan worden.

© PXimport

4. Wachtwoord

De wizard vraagt om het wachtwoord voor de thuisgroep. Dit leest u af op de eerste computer waarop u de thuisgroep hebt aangemaakt. Hebt u het venster al gesloten? U opent het venster op de hoofdcomputer door in het hoofdvenster van Thuisgroep te klikken op Het wachtwoord voor de thuisgroep weergeven en afdrukken. Klik op Volgende. Het wachtwoord wordt gecontroleerd. In het eindvenster leest u dat de computer lid van de thuisgroep is geworden. Bevestig met een klik op Voltooien. Herhaal deze stappen op de andere computers die u wilt toevoegen.

© PXimport

5. Mappen delen

Nu de computers met elkaar in verbinding staan via de thuisgroep, is het tijd om te bepalen welke bestanden u toegankelijk wilt maken. Dit kan op twee manieren. Allereerst kunt u de bestanden die u wilt delen, verplaatsen naar een van de bibliotheken die via thuisgroepen worden gedeeld. Bijvoorbeeld de map Documenten. Open de oorspronkelijke locatie in een Verkenner-venster en open in een ander venster de gedeelde bibliotheek. Sleep de bestanden van de bronlocatie naar de gedeelde thuisgroepmap. De bestanden zijn nu beschikbaar in het netwerk.

© PXimport

De andere manier om bestanden te delen is door de map direct te delen met de thuisgroep. Voordeel hiervan is dat u de locatie van de map niet hoeft aan te passen. Open de verkenner (Windows-toets+E) en navigeer naar de locatie met de map die u wilt delen. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op de map en kies Delen met. Kies tussen Thuisgroep (Lezen) of Thuisgroep (Lezen/schrijven). In het laatste geval mogen de andere gebruikers ook wijzigingen doorvoeren, terwijl u met de eerste optie alleen toestemming geeft om de inhoud van de map te bekijken.

© PXimport

6. Toegang

Zodra de thuisgroep is geactiveerd, wordt Windows Verkenner uitgebreid met het onderdeel. Open Windows Verkenner, aan de linkerkant van het venster ziet u de vermelding Thuisgroep. Klik hierop om een overzicht van de aanwezige computers op te vragen. Klik op een computer om de beschikbare mappen te zien. Bij een standaardconfiguratie zijn dit de bibliotheken zoals Afbeeldingen en Muziek. Afhankelijk van de rechten die u in de mappen op andere computers hebt, kunt u bestanden toevoegen, verplaatsen, kopiëren en verwijderen, en nieuwe bestanden en mappen maken.

© PXimport

7. Snelle toegang

Grote kans dat u van specifieke mappen binnen de thuisgroep veel gebruikmaakt. Deze mappen maakt u eenvoudig toegankelijk door ze toe te voegen aan uw lokale bibliotheken. Bibliotheken in Windows 7 kunt u beschouwen als dynamische mappen, die verwijzingen naar andere mappen bevatten. Ze zijn snel toegankelijk vanuit alle programma's. Klik met de rechtermuisknop op de map die u toegankelijk wilt maken en kies In bibliotheek opnemen. Selecteer de gewenste lokale bibliotheek of kies voor Nieuwe bibliotheek maken.

© PXimport

8. Thuisgroepmap offline

Mappen in een thuisgroep zijn alleen beschikbaar als de computer waarop de map zich bevindt, is ingeschakeld. Als u gebruikmaakt van Windows 7 Home Premium of Ultimate, kunt u de thuisgroepmappen van een andere computer offline beschikbaar maken. Als de map dan niet toegankelijk is, hebt u nog altijd de beschikking over de offline variant. Bijvoorbeeld als uw laptop met de mappen op kantoor staat. Op de computer waarop u de mappen beschikbaar wilt maken, klikt u met rechts op de thuisgroepmap en kiest u voor Altijd beschikbaar voor offlinegebruik.

© PXimport

Bij problemen

Levert de thuisgroep problemen op, bijvoorbeeld omdat u de andere computers niet kunt zien of omdat de toegang tot bestanden en mappen wordt geblokkeerd? U kunt gebruik maken van de Probleemoplosser Thuisgroep. In het hoofdvenster van Thuisgroep klikt u op Probleemoplosser Thuisgroep starten (in de sectie Andere bewerkingen voor deze thuisgroep). Klik op Volgende. De wizard controleert nu zelf welke problemen er zijn. Na de diagnose wordt een voorstel gedaan om het probleem te verhelpen.

© PXimport

9. Snelkoppeling plaatsen

Een andere manier om toegang te krijgen tot een gedeelde netwerklocatie, is door een snelkoppeling hiernaartoe te maken. Klik met de rechtermuisknop op de thuisgroep waarnaar u een snelkoppeling wilt maken en kies voor Snelkoppeling maken. Versleep de gemaakte snelkoppeling hierna naar de gewenste locatie, bijvoorbeeld uw bureaublad. Ook kunt u snelkoppelingen of de thuisgroep zelf, vastpinnen op de taakbalk van Windows. Versleep de snelkoppeling naar de taakbalk en laat deze hierboven los. De snelkoppeling of thuisgroep is vastgepind.

© PXimport

10. Bestanden uitsluiten

Windows 7 is redelijk rechttoe rechtaan als het gaat om het delen van bibliotheken in de thuisgroep. Zoals u hebt gelezen, worden standaard bibliotheken zoals Muziek, Video's en Documenten gedeeld. Wat doet u echter als u (bijvoorbeeld binnen een bibliotheek) een bepaalde map of specifiek bestand niet wilt delen? Open het menu Start en klik op uw gebruikersnaam. Zoek de map of het bestand op dat u niet wilt delen. Rechtsklik erop en kies Delen met en vervolgens Niemand.

© PXimport

11. Toegang beperken

Mogelijk wilt u het bestand of de map niet volledig uitsluiten, maar bijvoorbeeld slechts toegankelijk maken voor een paar gebruikers. Navigeer naar de map of het bestand en klik erop met de rechtermuisknop. Kies voor Delen met / Specifieke personen. In het venster Bestandsdeling ziet u een lijst met beschikbare gebruikersaccounts. Bepaal vervolgens per gebruiker welke machtigingen worden toegekend. In de kolom Machtigingsniveau kiest u tussen Lezen, Lezen/Schrijven of Verwijderen. Doorloop deze stap voor alle getoonde gebruikers.

© PXimport

12. Computernaam wijzigen

Tijdens de installatie van Windows hebt u een computernaam bepaald. Gewoonlijk merkt u weinig van die naam. Maakt u echter gebruik van meerdere pc's in het netwerk (zoals bij een thuisgroep), dan wordt een herkenbare naam waardevoller. Gelukkig kunt u de computernaam wijzigen, als dit nodig is. Open het Configuratiescherm, kies Systeem / Instellingen wijzigen (in het vak Instellingen voor computernaam, domein en werkgroep). Klik vervolgens op Wijzigen en geef de computer een andere naam. Klik op OK om te bevestigen en start Windows 7 opnieuw op.

© PXimport

13. Pc uit thuisgroep

Computers die deel uitmaken van de thuisgroep, kunt u op elk gewenst moment hier weer uit verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer u de computer alleen nog voor zakelijke doeleinden wilt gebruiken en de bestanden gescheiden wilt houden. In het hoofdvenster van Thuisgroep klikt u op De computer uit de thuisgroep verwijderen. Deze optie vindt u in de sectie Andere bewerkingen voor deze thuisgroep. Klik hierna op De computer uit de thuisgroep verwijderen.

© PXimport

14. Gedeelde items

In de vorige stap las u over de mogelijkheid om de computer uit de thuisgroep te verwijderen. Een tussenweg is ook mogelijk: hierbij past u aan welke items moeten worden gedeeld. Mogelijk hebt u zich in de loop van de tijd bedacht en wilt u bijvoorbeeld niet dat apparaten worden gedeeld. In de wizard uit stap 13 klikt u dan op De computer niet uit de thuisgroep verwijderen, maar wijzigen wat ik deel. Selecteer vervolgens de bibliotheken en apparaten die u met uw thuisgroep wilt delen. Klik achtereenvolgens op Volgende en Voltooien.

© PXimport

15. Wachtwoord aanpassen

Het standaardwachtwoord voor de thuisgroep kunt u aanpassen. Zorg er eerst voor dat alle computers in uw thuisgroep zijn ingeschakeld. Dit is nodig om het wachtwoord op de andere pc's aan te passen. In het hoofdvenster van Thuisgroep klikt u op Het wachtwoord wijzigen (in de sectie Andere bewerkingen voor deze thuisgroep). Kies voor Het wachtwoord wijzigen. Geef een sterk wachtwoord op. Met de knop naast het wachtwoordvak kunt u Windows automatisch wachtwoorden laten genereren. Klik op Volgende. Het wachtwoord is gewijzigd.

© PXimport

De andere computers in de thuisgroep zijn na het aanpassen van het wachtwoord buitengesloten. U dient hier het nieuwe wachtwoord nog in te voeren. Ga naar de andere computers en open het hoofdvenster van Thuisgroep. Boven in het venster leest u dat het wachtwoord door een andere computer is aangepast. Klik op de knop Nieuw wachtwoord opgeven. Op de andere computer wordt het wachtwoord nog getoond. Neem dit over in het getoonde wachtwoordvak. Klik op Volgende. De computer wordt toegevoegd aan de thuisgroep. Klik op Voltooien.

© PXimport

16. Streamen

Interessant aan thuisgroepen is de mogelijkheid om media (zoals afbeeldingen, muziek en video's) naar andere apparaten binnen de thuisgroep te streamen. Zo kunt u de media afspelen op een andere pc, zonder de bestanden eerst te kopiëren of verplaatsen. Hiervoor maakt u gebruik van Windows Media Player. In het hoofdvenster van Thuisgroep plaatst u een vinkje bij de optie Mijn afbeeldingen, muziek en video's naar alle apparaten op mijn thuisnetwerk streamen. Klik hierna op Opties voor mediastreaming, zodat we in de volgende stap zelf wat dingen kunnen instellen.

© PXimport

17. Streamen beperken

De bestanden uit uw mediabibliotheek kunnen nu worden gestreamd. Geef de mediabibliotheek een herkenbare naam. Hierna bepaalt u welke apparaten toegang hebben tot de streams en welke rechten zij hebben. In de lijst ziet u alle apparaten binnen het lokale netwerk. Kies telkens tussen Toegestaan en Geblokkeerd. De computers binnen uw thuisgroep hebben automatisch toegang. Via de knoppen Alles toestaan en Alles blokkeren kunt u in één keer een beleid op de hele selectie toepassen. Klik tot slot op OK.

© PXimport

18. Ouderlijk toezicht

Als u gebruikmaakt van ouderlijk toezicht (en hiermee bepaalt welke inhoud uw kinderen wel of niet mogen zien), kunt u bepalen welke inhoud mag worden verspreid. Dit gebeurt op basis van classificaties of sterwaarderingen. In het venster Opties voor mediastreaming kiest u voor Standaardinstellingen selecteren. Kies of u op basis van sterwaarderingen of classificaties van Ouderlijk toezicht bestanden wilt streamen. Stel vervolgens de kwaliteitseis in.

© PXimport

19. Geavanceerde instellingen

Hebt u in uw netwerk nog pc's met Windows XP of Vista in gebruik? Dan kunt u ervoor kiezen om de mappen uit uw thuisgroep te beheren met uw gebruikersnaam en wachtwoord. U meldt zich dan op alle computers aan met dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord. In het hoofdvenster van Thuisgroep klikt u op Geavanceerde instellingen voor delen wijzigen. Klik op de pijl naast Thuis of werk. Bij Verbindingen met een thuisgroep, kiest u voor de optie Gebruikersaccounts en wachtwoorden gebruiken om verbinding met andere computers te maken.

© PXimport

Bij gemengde groep

Thuisgroepen is een specifieke functie van Windows 7. Maakt u binnen het gebruik van andere computers, bijvoorbeeld met Windows XP en Windows Vista? Maak dan gebruik van de standaard netwerkfunctie van Windows. Klik met rechts op het bestand en kies Delen. Vervolgens configureert u de gedeelde mappen handmatig (op basis van een werkgroep, in plaats van een thuisgroep). Zo zorgt u ervoor dat alle computers toegang hebben tot gedeelde bestanden en apparaten.

© PXimport

Gebruikersaccounts in thuisgroep

Hebt u uw Windows Thuisgroep naar wens geconfigureerd? Dan kunt u nu ook gebruikersaccounts toevoegen en beheren. In het volgende nummer van Computer!Totaal zullen we hier aandacht aan besteden in een uitgebreide workshop. We leggen dan uit hoe u gebruikersaccounts toevoegt, de toegangsrechten beheert, inlogtijden instelt enzovoort.

© PXimport

Deel dit artikel
Voeg toe aan favorieten