Geen verbod, wel miljoenen om je te overtuigen van de e-brommer

© Evgeniy & Karina Gerasimovi

Geen verbod, wel miljoenen om je te overtuigen van de e-brommer

Geplaatst: 25 april 2024 - 12:30

Aangepast: 26 april 2024 - 12:54

Redactie ID.nl

Brommers zijn hartstikke handig: ze zijn snel en wendbaar, je komt ermee op plekken waar je met de auto niet kunt komen en zeker 's zomers is het een heerlijk comfortabele manier van vervoer. Bovendien zijn ze een stuk beter te betalen dan een auto. Helaas zijn ze ook vervuilend, maken ze een hoop lawaai en kunnen ze behoorlijk stinken. De Nederlandse regering wil daarom dat we overstappen op elektrische brommers en snorfietsen, maar die zijn flink prijzig. Daarom komt er een stimuleringspotje.

De Nederlandse regering wil vaart zetten achter de verduurzaming van het gemotoriseerde verkeer in het land, dus moeten binnenkort ook brom- en snorfietsen er aan geloven. Met een nieuwe communicatiecampagne en financiële stimulans hoopt de overheid eigenaren over te halen de overstap te maken naar een emissiearme elektrische variant: de e-brommer.

Campagne moet kennis vergroten

Vanaf juni 2024 start een brede publiekscampagne van minstens twee jaar om de voordelen van elektrische brom- en snorfietsen onder de aandacht te brengen bij consumenten. De online-campagne zal zich richten op de belangrijkste verkoopseizoenen en is onderdeel van de bredere klimaatcampagne 'Zet ook de knop om'.

Volgens onderzoek in opdracht van het ministerie is er nog veel onwetendheid en scepsis bij consumenten over de elektrische alternatieven. Sommigen hebben ook het gevoel dat de overstap hen een beetje wordt opgedrongen. Met de juiste voorlichting en een blik op de voordelen hoopt de overheid dit beeld bij te stellen.

Scooters in Rotterdam

© Rawf8

Potje voor lagere inkomens

Naast de publiekscampagne komt er ook een financiële regeling speciaal voor mensen met een lager inkomen. Zij kunnen een beroep doen op een pot van in totaal 7 miljoen euro voor 2024 en 2025 om de overstap naar een nieuwe elektrische brom- of snorfiets te maken. Door slechts een kleine eigen bijdrage te vragen, wil de overheid deze groep over de streep trekken. Best aantrekkelijk dus.

De pilot sluit aan op bestaande lokale initiatieven, maar stelt aanvullende voorwaarden zoals een focus op de laagste inkomens. Het nieuwe kabinet kan na afloop besluiten de regeling eventueel uit te breiden.

Nog geen verkoopverbod benzinevarianten

Een verdergaande stap, zoals een nationaal verbod op de verkoop van nieuwe benzinebrom- en snorfietsen, acht de regering vooralsnog niet realistisch. Er zijn bovendien juridische bezwaren dat dit in strijd zou kunnen zijn met de Europese regels voor de interne markt.

De voorkeur gaat uit naar een Europees verkoopverbod vanaf 2030 voor alle lidstaten, maar vooralsnog ontbreekt hiervoor het politieke draagvlak in Brussel. Een volgend kabinet kan deze route opnieuw overwegen als de huidige maatregelen onvoldoende blijken.

Met de nieuwe maatregelen hoopt Nederland de transitie naar emissievrije brom- en snorfietsen te versnellen, in lijn met de klimaatdoelstellingen voor deze voertuigen voor 2030 en 2050. Als een nieuwe injectie nodig blijkt, kan een volgend kabinet alsnog strengere maatregelen zoals een nationaal nieuwverkoopverbod overwegen.

En anders pak je toch gewoon de fiets?
0

Powered by

logo
Deel dit artikel
Voeg toe aan favorieten