Meeste mobiele malware gericht op Android

Het mobiele besturingssysteem Android heeft de twijfelachtige eer het meeste door malware belaagd te worden.

Dit blijkt uit een rapport van beveiligingsbedrijf McAfee. Het afgelopen kwartaal kreeg Android maar liefst 76 % meer malware-aanvallen te verduren. Dit maakt dat Android aan kop staat van de mobiele besturingssystemen voor zover het malware-bedreigingen betreft. Nu staat Android ook al aan de top als het gaat om het meest gebruikte mobiele besturingssysteem, dus zo verrassend is dit nu ook weer niet. De tweede op ranglijst van bedreigden is Java ME gevolgd door Symbian en BlackBerry.

Toch is malware gericht op smartphones en tablets zeldzaam in vergelijking tot de enorme hoeveelheden virussen, trojans en andere ongein die op pc’s gericht zijn. Ook hier groeien de gedetecteerde aanvallen. Dit jaar tot nu toe met meer dan 20 % ten opzicht van vorig jaar.

Apple platformen lijken vooralsnog redelijk gespaard te blijven. Hier is er vooral sprak van valse anti-malware-software. Makers hiervan spelen in op de angst en verspreiden juist malware.

Op mobiele platformen gerichte malware bestaat vooral gemalverseerde versies van applicaties. De criminelen stoppen hun malverserende code in bestaande legitieme apps, die gebruikers dan zelf installeren. Het is voor smartphone gebruikers dus zaak vooral alleen apps van betrouwbare bronnen te installeren.

Deel dit artikel
Voeg toe aan favorieten